Sunt rodul Tău

2015 - 1 (78)

Când m-oi desprinde de pe ram
Ca frunza cea de vânt răpusă
Cădea-voi dincolo de zări,
Dus la export spre depărtări—
Căci eu sunt rodul Tău, Isuse.

Iar Tu, Sămânţa ce-a căzut
În pulberea străină
Şi după tot ce-a îndurat
Adus-a rod nemăsurat
Acolo în lumină.

Eu voi lăsa al vieţii pom
Şi-aceste ramuri bune,
Şi colo-n ceruri voi urma
Ca rod cules de mâna Ta
Şi despărţit de lume…

Dar cât încă mai sunt pe ram,
Cât vântul mă mai bate,
Acesta-mi este dorul meu
Să fiu, Isuse, rodul Tău
Cu gust de bunătate,

Sămânţă din sămânţa Ta—
Şi formă, şi culoare,
Să mă păstrez mereu aşa
Ca, Doamne, când mă vei chema
Să am asemănare.

Căci m-oi desprinde de pe ram
Ca frunza cea de vânt răpusă
Şi voi cădea mai sus de zări
Dus la export spre depărtări—
Căci eu sunt rodul Tău, Isuse.

Mihai Ghidora 

Răspândirea vieţii

“Râuri de apă vie.” loan 7:38

Un râu ajunge prin locuri pe care izvorul nu le cunoaşte, iar Isus spune că, dacă am primi din plinătatea Sa oricât de puţin s-ar vedea aceasta în viaţa noastră, din noi vor curge râuri care vor binecuvânta cele mai îndepărtate părţi ale pământului. Noi n-avem nimic de-a face cu această revărsare – “Lucrarea lui Dumnezeu este să credeţi. .” (Ioan 6:29). Dumnezeu rareori lasă ca un om să vadă ce mare binecuvântare este el pentru ceilalţi.

Râul este minunat de perseverent, învinge orice îi iese în cale. O vreme îşi urmează neabătut cursul, apoi dă de un obstacol şi, pentru un timp este oprit, dar curând, sau îşi va croi un drum care înconjoară obstacolul, sau va dispărea din vedere câţiva kilometri, ca apoi să apară din nou, mai mare şi mai grandios decât înainte. Te uiţi şi vezi că Dumnezeu foloseşte unele vieţi, în timp ce în viaţa la a apărut un obstacol şi nu mai pari a fi folositor. Fii permanent atent la Izvor şi Dumnezeu fie te va ajuta să ocoleşti obstacolul, fie îl va lua din calea ta. Râul Duhului lui Dumnezeu învinge orice obstacol

Nu privi niciodată la obstacole sau la dificultăţi. Obstacolul nu va avea nici o importanţă pentru râul care va curge neabătut prin tine dacă vei avea grijă să-ţi iei apa mereu din Izvor. Nu lăsa nimic să se interpună între tine şi Isus Cristos, nicio trăire sufletească sau experienţă; nimic nu trebuie să te despartă de marele Izvor suveran.

Gândeşte-te le râurile vindecătoare şi bogate care se dezvoltă în sufletele noastre! Dumnezeu a descoperit minţii noastre adevăruri minunate şi orice lucru pe care ni l-a descoperit este o dovadă a puterii crescânde a râului pe care El îl va revărsa prin noi. Dacă tu crezi în Isus, vei descoperi că Dumnezeu a acumulat în tine torente de binecuvântări pentru alţii.

Oswald Chambers