Când vine Duhul?

Ciprian I. Bârsan

Abaterea atenției, este strategia simplă, suptilă, pe care Satana, o folosește pentru a cuceri și azi sufletul creștinilor.
Din păcate lipsa de veghere, îțidistrugeviața, îți poatedărâmaviitorul și îți poate aducedurerenecurmată în veșnicie.
Această strategie, a fost folosită pe primii oameni (Adam și Eva) când șiretul șarpe a venit la Eva, cu oPROMISIUNEneacoperită de realitate, care a aprins însă imaginația femei și a făcut-o să uite atât de repedePORUNCAclară a Creatorului.
Vegherea este o problemă de viață și moarte, nu ne putem permiteAZIdar niciMÂINEsă:

*ADORMIMla rugăciune.

*AȚIPIMla închinare.

*AMĂGIMcă se poate oricum.

*ARUNCĂMvina pe alți.
Atunci când adormim spiritual-Diavolul reușește să își ducă la bun sfârșit planul și să semeneNEGHINĂ, devenimneglijențiși putem cădea pradă duhurilor ce ne ispitesc cu atâta insistență.Neputințacărnii se instalează…

Vezi articolul original 11 cuvinte mai mult

Pe urmele Tale

Pe urmele Tale, sunt spini care rănesc
O frunte ce se dă pe sine.
Pe urmele Tale, sunt cuiele ce bat
În mâini, întinse de iubire.
Pe urmele Tale, piroane țintuiesc
Picioarele pe mijlocul Cărării Vieții.
Pe urmele Tale tresare biciuirea în jertfă
Întrebărilor fără răspuns.
Pe urmele Tale este disprețul
Pentru un om ce e în ele-ascuns.
Pe urmele Tale o suliță pătrunde-adânc
Smulgând tresărirea de moarte nonsensului.
Însă mai mult de-atât, pe urmele Tale
E veșnicia ce începe
Acolo unde urmele nu mai sunt.
Ci ești chiar Tu…
Față în față cu mine…
Și îmi zâmbești
Din spini
Din cuie
Și din răni
Din întrebări.
Din dragoste ce arde
Dureri, tristeți și necuprinsuri.
Cenusa…le-o împrăștii în suflul blând
Al Duhului Sfânt,
Ce odihnește-n noi
De-acum și mereu:
Prin zâmbetul Crucii.

Gabriela L.

O inimă deschisă sau o inimă împietrită faţă de alţii?

Dumnezeu e în control

Cristos… mijloceşte pentru noi… Duhul… mijloceşte pentru sfinţi.

Romani 8:34;27

Avem oare nevoie de un argument mai puternic decât acesta pentru a deveni mijlocitori: Cristos „trăieşte pururea ca să mijlocească“; Duhul Sfânt „mijloceşte pentru sfinţi“? Trăim noi într-o asemenea relaţie cu semenii noştri, încât să facem lucrarea de mijlocire ca nişte copii ai lui Dumnezeu învăţaţi de Duhul Său?

Vezi articolul original 242 de cuvinte mai mult