Viața este darul lui Dumnezeu

Ciprian I. Bârsan

Idealul nostru nu poate fi CALITATEA vieţii. Aceasta ar pune confortul, uşurătatea, frumuseţea, inteligenţa, bogăţia, puterea şi comoditatea înaintea decenţei, bunătăţii, amabilităţii, şi valorii intrinseci oricărei vieţi create de Dumnezeu. VALOAREA vieţii este mai importantă decât CALITATEA vieţii.

Vezi articolul original

Dragostea Cerească

Dragostea, un sacru nume, o îmbrac ca o neprețuită haină
Este iubirea care se naște din Cerul Sfânt, în aprinsă taină
Umple inimi goale de iubire, pătrunde adânc cu putere
Înfiripează iubirea de oameni, în loc de suferință și durere.

Dragostea, stă ascunsă-n taină, în copacii din pădure și-n floare
În trilul de ciocârlie, în ape line și reci, în liniștitele izvoare
Toată natura, din Universul infinit, în roua curată de dimineață
În picuri de ploaie timpurie, să ude iarba însetată, la o nouă viață.

Dragostea, dă totul, nu ține dușmănie, iartă totul, ea, nu urăște
Te îmbărbătează-n viață, este mereu cu tine, la rău, nu se gândește
Te ajută, îți dă povață, te încurajează, de iubire mereu îți spune
Când greul vrea să te doboare, sau nu găsești îndemnuri bune.

Dragostea, este izvorul vieții, este dreaptă, nu minte, nu înșeală
Pentru lume este o enigmă, nu o cunoaște, o iubește cu îndoială
Face bine la toți oamenii, fără murmur și cârtire, o iubire adevărată
Șterge totul, iartă totul, curăță în adâncime, orice tină, orice pată.

Dragostea, înfruntă apele-n furtună, trece peste falnicii munți
Trece peste pustiuri arzătoare, suferă cununi de spini pe frunți
Dragostea, poruncește mării să tacă, stăvilește valuri de ură însetată
Dragostea, rămâne veșnic vie, Stânca de granit, nu piere niciodată.

Dragostea, este din Cer lăsată, Dragostea este însăși Dumnezeu
E dragostea…  agape…  îl scoate pe om din beznă, îi șterge eul său
Numai cei născuți din nou, vor avea Dragostea lui Isus, cea adevărată
Dragostea, te duce în Ceruri sus, curați, fără tină, fără pătă.

Stelian Ciobanu 

Am eu o gândire carnală?

Dumnezeu e în control

Când între voi este invidie fi ceartă, nu sunte[i voi carnali?

1 Corinteni 3:3, București 2001

Omul natural nu ştie nimic despre ce înseamnă a trăi în carne. Carnea pofteşte împotriva Duhului care a venit în noi la regenerare, iar Duhul împotriva cărnii, şi aceasta produce trăirea în carne. „Umblaţi în Duhul. – spune Pavel – şi nu veţi împlini poftele cărnii”; și trăirea în came va dispărea.Eşti certăreţ, te tulbură repede toate fleacurile? ..O. dar cine e creştin nu este aşa!” Pavel ne spune că există astfel de creştini şi el asociază aceste lucruri cu trăirea în came.

Există vreun adevăr în Biblie carc-ţi provoacă imediat o stare de iritare? Aceasta este o dovadă că încă mai eşti carnal. Dacă se realizează în tine procesul sfinţirii, nu mai rămâne nici o urmă din acest spirit.Dacă Duhul lui Dumnezeu descoperă în tine ceva rău, El nu-ţi cere să-l îndrepţi, ci…

Vezi articolul original 163 de cuvinte mai mult

Mireasa-I pregătită sau?!

Ciprian I. Bârsan

..Suntem stângaci,

Suntem peltici,

Ne prăbușim de multe ori,

La cea mai mic-alunecare,

Ne…dezechilibrăm atât de des,

Și ne vedem căzuți de-atâtea ori,

Dincol- de barca de salvare.

Suntem uituci,

Ne este greu să ne alegem

frumoasele cuvinte,

Prin care am putea

desface nodul-urii,geloziei,

Să le schimbam în florile,

Te rog, mă ierți, da, pot,te-ajut,

Culori de semafor ceresc ,

Ce m-ar conduce-n tara fericirii!

…Arunc mâncare-n loc s-o -mpart,

Cu cel ce flamânzește,

Răspund cu rău la rău în loc,

Să tălmăcesc în mine,

-Christosul te iubește!

-Mi-ntorc privirea-n altă parte,

Când semenul îmi cere ajutor…

…Mai bine ,să vorbesc în șoaptă…

Și să dispar din cadru cât mai pot…încetișor.

**E primăvară ,florile șoptesc

Despre iubiri de îngeri, fericire,

Despre un Plai Impărătesc,

Venire-apropiată a scumpului nost-Mire.

E-un vals -miresmi în Univers,

Mireasa-I pregătită sau…

A-nțepenit-n geroase ierni,

Cu sufletu-nghețat și adormit pe prispă…?!

Autor: Sanda Tulics | Album:…

Vezi articolul original 3 cuvinte mai mult