Isus PĂSTORUL cel BUN…

Ciprian I. Bârsan

20140207-100713.jpg

Nimic nu-i mai înălțător pentru un om, decât să participe la închinare alături de Isus și de sfinți!
Trecem uneori prin necazuri, furtună, vin în viața noastră, pe neașteptate, probleme care ne copleșesc, atunci lacrimile devin amare, dar în prezența Domnului alături de sfinți, la închinare, îngrijorările dispar, credința crește, bucuria este molipsitoare!
Nu îmi pot închipui viața fără Dumnezeu, familie, biserică! Fără Dumnezeu viața ar fi doar rană, fără părtășia din cadrul familiei și a bisericii viața ar fi seacă…
În Ioan 10, primele versete există un cuvânt de învățătură pe care însuși Domnul Isus ni-l transmite.
Acest mesaj despre PĂSTORUL cel BUN, precede o vindecare săvârșită de Domnul Isus. Un orb din naștere este vindecat deplin, această întâmplare nu a rămas fără urmări:
•oamenii se MIRĂ -tocmai pe acesta?
•cărturarii se MÂNIE -acum la sărbătoare vindeci?
•părinții MINT -e mare, să se descurce singur!
•orbul MĂRTURISEȘTE
•Isus MÂNTUIEȘTE!

Vezi articolul original 101 cuvinte mai mult

Alții pot, dar ție nu-ți este permis…

Ciprian I. Bârsan

Dacă Dumnezeu te-a chemat ca să te facă în totul asemenea lui Isus, atunci El te va conduce pe drumul crucii şi al umilinţei… Dumnezeu îţi va cere o astfel de ascultare care nu-ţi va permite să-i urmezi pe alţi credincioşi. Nu se poate cuprinde cu mintea de ce, în aparenţă Dumnezeu le permite altora ceea ce ţie îţi este interzis. Alţi credincioşi, aparent evlavioşi de care Dumnezeu se foloseşte, merg înainte pe drumul lor, au şansa să realizeze multe; îşi întocmesc planuri şi le şi îndeplinesc. Ţie însă, nimic nu-ţi este îngăduit. Chiar dacă vei încerca să cucereşti ceva, atunci te va ajunge un asemenea insucces şi îţi vei atrage o astfel de pedeapsa de la Dumnezeu încât vei fi silit să te căieşti din adâncul sufletului.

Alţii pot vorbi despre ei înşişi, despre rezultatele la care au ajuns, despre munca lor; ţie nimic asemănător nu-ţi va permite Duhul…

Vezi articolul original 644 de cuvinte mai mult

Tu ești cu mine neîncetat

În intristare Te-am strigat
Tu mi-ai răspuns necontenit
M-ai ridicat, m-ai ajutat
Nu m-ai lăsat să fiu trudit.

Prin brațul tău Atotputernic
M-ai izbăvit când eram jos
Și m-ai luat de mâna dreaptă
Nu m-ai lăsat jos în noroi.

Prin valurile vieții cu mine ai luptat
Prin încercări cărunte, cu mine ai umblat
Prin întristări și lupte alăturea mi-ai fost
O Salvator puternic, Izbăvitor mi-ai fost.

De nu mi-ai fi alături tot greul l-aș fi dus
Cum pot să car atâta, când sunt atât de mic
Când valurile vin, izbesc în viața mea
De nu mi-ai fi alături departe aș umbla.

De nu mi-ai fi tu mama, orfan eu m-aș chema
De nu mi-ai fi prieten, trudit eu aș umbla
De nu m-ai izbăvi, când valurile bat
În barca vieții mele, eu m-aș fi scufundat.

Eu pot să spun, o Doamne, pot să mărturisesc
Cum Tu mi-ai fost alături, și cum Tu, m-ai ales
Aș vrea să strig cu vocea și inima-mi să spună
Cum Tu mi-ai fost Părinte prin val si-amărăciune.

Maria Rank

Disciplina descurajării

„Noi trăgeam nădejde… dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi…” (Luca 24:21)

Fiecare fapt pe care l-au prezentat ucenicii era adevărat, dar concluziile pe care le-au tras din aceste fapte erau greşite. Orice lucru care are o tentă de descurajare spirituală este întotdeauna rău. Dacă sunt apăsat sau deprimat, eu sunt vinovatul, nu Dumnezeu şi nici altcineva. Descurajarea izvorăşte din una dintre aceste două surse: ori mi-am satisfăcut o poftă, ori nu mi-am satisfâcut-o.

Pofta înseamnă: „Trebuie să am acest lucru imediat”. Pofta spirituală mă face să cer un răspuns de la Dumnezeu, în loc să-L caut pe Dumnezeul care dă răspunsul. Ce am sperat că va face Dumnezeu? Astăzi este a treia zi şi El n-a făcut ceea ce am aşteptat; de aceea, îmi imaginez că am dreptate să fiu descurajat şi să-L acuz pe Dumnezeu. Ori de câte ori insistăm ca Dumnezeu să ne răspundă la rugăciuni, ne-am pierdut direcţia. Scopul rugăciunii este să-L apucăm pe Dumnezeu, nu răspunsul. Este imposibil să fii într-o stare fizică bună şi să fii descurajat. Descurajarea este un semn de boală şi lucrul acesta este adevărat şi pe plan spiritual. Descurajarea pe plan spiritual este un lucru rău şi întotdeauna noi suntem vinovaţi pentru ea.

Noi aşteptăm vedenii din ceruri, cutremure şi trăsnete care să arate puterea lui Dumnezeu (faptul că suntem descurajaţi dovedeşte că aceasta aşteptăm) şi nici nu visăm că, în tot acest timp, Dumnezeu este de găsit în lucrurile obişnuite şi în oamenii obişnuiţi din jurul nostru. Dacă ne vom îndeplini datoria ce ne stă în faţă, îl vom vedea pe El. Una dintre revelaţiile cele mai uimitoare ale lui Dumnezeu este atunci când învăţăm că divinitatea Iui Isus Cristos se manifestă tocmai în lucrurile obişnuite.

Oswald Chambers