O-ntindere imaculată

O-ntindere imaculată,
Un alb curat, desăvârșit.
O feerie înghețată,
Privind în jur ni se arată,
Ca un deșert fără sfârșit.

Cu viscol șuierând pe dealuri,
Cu zgomot înfricoșător,
Cu pocnituri de ger prin ramuri
Și cu steluțe pe la geamuri
E al iernii-nfrigurat decor.

Cu fulgi și țurțuri pe la streșini,
Cu ciripit de pițigoi,
Cu vântul șușotind prin cetini,
Cu obiceiuri și cu datini
Așa e iarna pe la noi.

Cu fumul alb ieșind din coșuri,
Cu clinchete de zurgălăi,
Cu dalb omăt pe acoperișuri,
Cu foșnete printre desișuri
Și-a clopotelor lungi bătăi.

Cu zarvă și cu larmă mare,
Cu derdeluș plin de copii,
Cu mulți nămeți scăldați în soare,
Cu a naturii reci splendoare
Și cu speranțe mii și mii.

Un rai frumos și luminat
Cu o priveliște de vis,
De Dumnezeu ne-a fost lăsat,
Aici unde ne-a așezat
Ca-ntr-un minuscul paradis.

În alb, așa vom fi-mbrăcați
Și noi cei care l-am iubit,
În stoluri, stoluri înălțați,
În haine sfinte nepătați,
Plutind spre cerul infinit.

La nunta Mirelui odată
Când El ne va servi la masă,
La sărbătoarea minunată,
În țara binecuvântată
Unde vom fi a Lui Mireasă.

Puiu Chibici

Legătură strânsă cu Isus

Dumnezeu e în control

„De atâta vreme sunt cu voi si nu M-ai cunoscut?”

loan 14;9

Aceste cuvinte nu sunt spuse ca mustrare, nici măcar cu surprindere; prin ele Isus îl încurajează pe Filip să se apropie mai mult de El. Ultima persoană pe care ajungem s-o cunoaştem îndeaproape este Isus. Înainte de Cincizecime ucenicii L-au cunoscut pe Isus ca pe Cel care le-a dat putere să învingă demonii şi să producă o trezire (vezi Luca 10:18-20). Aceasta era o legătură minunată, căreia însă avea să-i urmeze o legătură şi mai strânsă: „V-am numit prieteni” (loan 15:15).

Prietenia este rară pe pământ. Ea înseamnă identitate în gândire, în inimă şi în duh. întreaga disciplină a vieţii este menită să ne facă în stare să intrăm în această relaţie strânsă cu Isus Cristos. Noi primim binecuvântările Lui şi cunoaştem Cuvântul Lui, dar Îl cunoaştem oare pe El? Cu privire la această relaţie. Isus a spus:…

Vezi articolul original 162 de cuvinte mai mult