Fă Doamne anul care vine

Fă Doamne anul care vine
Un an de pace și iubire
Un an de împliniri divine
Și de profundă mulțumire.

Fă Doamne anul care vine
Un an de sfântă pocăință
Un an de părtășii depline
Și sinceră recunoștință.

Au fost destule răni deschise
În anul care a trecut
Au fost atâtea nemplinite vise
Și-atâtea încă de făcut.

A fost un an și cu durere
Și cu necazuri și cu amar
Cu lacrimi calde prin unghere
Și cu dorințe la altar.

Cu inimi deznădăjduite
Cu suflete arzând de dor
Cu cereri mii abia șoptite
Cu strigăte de ajutor.

Fă anul care iată vine
Un an de binecuvântare
Fără dureri fără suspine
Fă-l Doamne-un an de îndurare.

Fă-l un răspuns la rugăciune
Fă-l casă pentru cei săraci
Fă-l colțisorul cel de pâine
An de belșug Te rog să-l faci.

Puiu Chibici

„Mai târziul” vieţii de putere

Dumnezeu e în control

„ Tu nu poţi veni acum după Mine. unde Mă duc Eu; dar mai târziu vei veni.” loan 13:36

„Şi după ce a vorbit astfel, i-a zis: «Vino după Mine». ” Cu trei ani înainte, Isus îi spusese „Vino după Mine” şi Petru L-a urmat fără să ezite; era fascinat de Isus şi nu avea nevoie de sprijinul Duhului Sfânt ca să facă asta. Apoi a ajuns la momentul în care s-a lepădat de Isus şi inima lui s-a frânt.

După aceea a primit Duhul Sfânt şi Isus i-a spus iarăşi: „Vino după Mine”. Acum nu mai era nimeni în faţa lui decât Isus Cristos. Primul „Vino după Mine” n-a avut nimic mistic în el, a fost doar o urmare exterioară a Domnului; acum este o urmare printr-un martiraj interior (vezi loan 21:18).Între aceste două situaţii Petru s-a lepădat de Isus cu jurăminte şi blesteme, a ajuns la capătul puterii…

Vezi articolul original 146 de cuvinte mai mult