E greu în viață prețul necredinței

E greu în viață prețul necredinței
În Dumnezeu și-n sfaturile-i bune. (Biblia)
Așa ajungi o pradă a neștiinței,
Înlăcrimat de dorul biruinței,
Îngenunchiat în multă stricăciune.

E greu în viață prețul neascultării
Și-a multelor păcate săvârșite
Ce te-au adus la capătul puterii,
În voia neputinței și durerii,
Însingurat și îngrozit de moarte.

E greu în viață prețul împietririi,
E grea povară inima de piatră.
Auzi Scriptura dar ești robul firii,
Ți-e greu să crezi în harul mântuirii
Când tu te știi pe calea idolatră.

E greu în viață prețul despărțirii
De-ai rupt relații sfinte pentru plăcerii lumești,
Te macină în suflet amarul ne-mplinirii,
Te doare conștiința și lacrima iubirii
Văzând unde-ai ajuns și cum te risipești.

E greu în viață prețul rătăcirii…
În zdrențe și flămând, singur, fără lumină…
Întrezărești finalul și scopul ispitirii
Înconjurat de „lupi”, te simți sortit pieirii…
Mai poate cineva în ajutor să-ți vină?

E greu în viață greu să-ți recunoști greșeala,
Să te întorci la Domnul în duh de pocăință? ! …
Dar merită să știi să lepezi toată fala,
Să te smerești acum, să-ți plângi acum sminteala,
Să poți primi iertarea prin har și prin credință.

E greu și mare prețul ce-a trebuit plătit,
Pentru păcatul meu, al tău, și-al tuturor…
Isus Hristos a fost pe cruce răstignit,
Cu spini încoronat, bătut, batjocorit
Să poată să ne fie și Domn și Salvator!

E greu în viață prețul, oricum și pentru toate,
Chiar de trăiești ca sfânt sau ca un fariseu.
Dar fericit e omul ce știe a desparte
Calea îngustă a vieții de căile deșarte
Și-alege să asculte cu drag de Dumnezeu!

de Teodor Groza

Urcuşul suprem

la-l pe fiul tău…

Genesa 22:2

Porunca lui Dumnezeu este „Ia-l acum „, nu cândva în viiior. Este incredibil cum găsim motive să comentăm! Ştim că un lucru trebuie făcut, dar încercăm să găsim scuze pentru a nu-l face imediat. Urcarea pe înălţimea pe care ne-o arată Dumnezeu nu se poate face cândva în viitor, ci trebuie să se facă acum Jertfa trece mai întâi prin voinţa noastră, înainte de a fi oferită practic.

„Avraam s-a sculat dis-de-dimincaţă… şi a pornit spre locul pe care i-l spusese Dumnezeu” (v. 3). Ce simplitate minunată a avut Avraam! Când Dumnezeu i-a vorbit, Avraam nu a stat de vorbă cu carnea şi sângele. Fereşte-te de tendinţa de a sta de vorbă cu carnea şi sângele, adică cu preferinţele tale, cu discernământul tău, cu orice nu se bazează pe relaţia ta personală cu Dumnezeu. Acestea sunt lucruri care iau locul lui Dumnezeu şi împiedică ascultarea de El.

Nu Avraam a ales jertfa. Fereşte-te întotdeauna să-ţi alegi slujirea pentru Dumnezeu; sacrificiul de sine poate fi o boală. Dacă Dumnezeu ţi-a dat un pahar dulce, bea-l cu recunoştinţă; dacă El ţi-a dat unul amar, bea-l în părtişie cu El. Dacă planul providenţial pentru tine este să treci prin perioade grele sau prin dificultăţi, treci prin ele, dar nu alege niciodată scena martiriului tău. Dumnezeu a ales încercarea pentru Avraam. iar Avraam n-a ezitat; el a trecut neabătut prin ea. Dacă nu trăieşti în părtăşic cu El. este uşor să-L judeci aspru pe Dumnezeu. Trebuie să treci prin încercare înainte de a avea dreptul să pronunţi un verdict, deoarece în încercare înveţi să-L cunoşti mai bine pe Dumnezeu. Dumnezeu lucrează la împlinirea celor mai înalte planuri ale Sale, până când scopul Lui şi scopul nostru devin unul şi acelaşi.

Oswald Chambers