La Poarta Oilor

Referințe
 La Poarta Oilor e unul,
Ce stã și-așteaptã de mult timp
În scãldãtoare ca sã intre,
Sã scape de-al sãu mare chin

Treizeci si opt de ani asteaptã,
Tãmãduire el voia,
Cãci îngerul se cobora și-ndatã
Primul intrat se vindeca

Isus se-apropie și-l vede
Zãcând cum sta neputincios
Întinde mâna și-l întreabã:
„Voiești  sã te faci sãnãtos?”

„O Doamne, iatã n-am pe nimeni
În scãldãtoare-a mã bãga,
Cãci sunt încet si nu e  unul
În cârca sa a mã lua”

„Ridică-ți patul, scoal’ si umblã!”
Poruncitor și blând i-a zis,
Isus ce poate da El viatã
Și vindecare la clipit’

Iar omul se-nsãnãtosi îndatã
La glasul Celui ce vorbi,
S-a ridicat și-a luat și patul
Și vindecat era deplin.

Ieremia Grafi Craciun

Semne ale naşterii din nou

Dumnezeu e în control

“Trebuie să vă nasteţi din nou.” loan 3:7

Răspunsul la întrebarea: “Cum se poate naşte un om bătrân” este următorul: Atunci când el este îndeajuns de bătrân ca să moară – să moară faţă de drepturile sale, faţă de virtuţile sale, faţă de religia sa, faţă de orice şi să primească înlăuntrul său viaţa care n-a fost niciodată acolo înainte. Viaţa cea nouă se manifestă prin pocăinţa noastră conştientă şi sfinţenia noastră inconştientă.

Tuturor celor ce L-au primit… (Ioan 1:12). Cum am dobândi cunoaşterea lui Isus- printr-o percepţie spirituală interioară sau prin ceea ce-am învăţat ascultându-i pe alţii? Am eu ceva în viaţa mea care mă leagă de Domnul Isus ca Mântuitor al meu personal? Întreaga istorie spirituală trebuie să aibă ca temelie cunoaşterea personală a lui Isus Cristos. A fi născut din nou înseamnă a-L vedea pe Isus.

Dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea…

Vezi articolul original 174 de cuvinte mai mult