Doar pentru Dumnezeu!

Eu nu-mi iau nici o slavă
Din ce nu e al meu
Căci slava-i aparține
Numai lui Dumnezeu!

Eu nu am nici un merit
Din tot ce El mi-a dat,
Căci tot ce am primit-am
Prin Harul Său bogat.

Eu n-am primit talanții
Pentru orgoliul meu
Ci pentru slava Celui
Ce-i veșnic Dumnezeu!

Doar pentru El  trudesc eu
S-aduc snop după snop
Pe câmpul sfânt în care
Găsitu-mi-am eu scop.

Nu am altă menire
Decât slăvirea Sa
Prin tot ce pentru El fac
Cu-ntreagă viața mea!

Din El purcede Viața
Prin El trăiesc și eu,
Și-ntreaga slavă fie
Doar pentru Tatăl meu!

Emanuel Hasan

Zidind pentru veşnicie

Dumnezeu e în control

„Căci cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor, ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârşească?”

Luca 14:28

Domnul nostru nu se referă aici la un preţ pe care trebuie să-l calculăm noi. ci la un preţ pe care l-a calculat El. Preţul a fost dat de acei treizeci de ani din Nazaret, acei trei ani de popularitate, scandal şi ură. agonia adâncă, de nepătruns, din Ghetsimani şi atacul de la Calvar – pivotul în jurul căruia se învârte timpul şi eternitatea. Isus Cristos a calculat preţul. Oamenii nu vor râde de tine la urmă. spunând: „Omul acesta a început să zidească şi n-a fost în stare să termine”.

Condiţiile uceniciei fixate de Domnul nostru în versetele 26, 27 şi 33 vor să spună că bărbaţii şi femeile pe care îi va folosi El în lucrarea Lui mare de…

Vezi articolul original 174 de cuvinte mai mult