Cine este Isus pentru tine?

Ciprian I. Bârsan

Hristos, prin activitatea Sa pământească, S-a remarcat ca PROFET, PREOT al Domnului, PRINȚ al Cerului…

Privind în Scriptură găsim, numeroase nume pe Hristos le-a purtat.

Este interesantă, incitantă o asemenea incursiune, prin Biblie, vom descoperi frumusețea Domnului!

Mântuitorul a fost numit:

-ISUS (Mat. 1:21)

-HRISTOS (Mat. 2:41)

-EMANUEL (Mat.1:23)

-ȘILO (Gen.49:10)

-MESIA (Ioan 4:25)

-UNSUL (Dan.9:25)

-MÂNTUITORUL (Fap. 5:31)

-DOMNUL PĂCII (Is. 9:6)

-CÂRMUITORUL (Dan. 9:25)

-CĂPTENIE (Mat. 2:6)

-DOMNUL VIEȚII (Fap. 3:5)

O întrebare importantă: cine este Isus, pentru tine?

Cu dragoste,

Ciprian Bârsan

Vezi articolul original

Vorbeste-mi inimii

Vorbește-mi inimii, Isuse, prin glasul voii Tale
Și-n duhul meu coboară-mi dreapta călăuzirii cale,
Ca niciun pas să nu mă ducă departe de la Tine
Și niciun gând să nu răpească ce-ai așezat în mine.

Vorbește-mi inimii, Isuse, prin glasul jertfei Tale
Și fă-mă să primesc mai dornic a crucii-mbrățișare,
Ca jugul ei să mă aplece mai dulce înspre Tine
Și sub povara ei să lepăd tot sinele din mine.

Vorbește-mi inimii, Isuse, prin glasul milei Tale
Și seamănă-mi în suflet pacea în orice întristare,
Ca prin alinul pus pe răni și încă vii suspine,
Să pot simți și mai adâncă iubirea-Ți pentru mine.

Vorbește-mi inimii, Isuse, prin glasul rugii Tale
Și-adu-mi tot mai aproape cerul în ceasul de-nchinare,
Ca-n toate rugile aduse, din munte sau din vale,
S-aud tot mai aprinsă vocea călăuzirii Tale.

Vorbește-mi inimii prin glasul iubirii Tale sfinte
Și în tăceri adu-mi aproape cereștile-Ți cuvinte,
Ca vrerea Ta să mă înalțe în zbor mai lin spre Tine,
Iar șoapta Duhului să-mbrace tot ce se află-n mine.

Hojda Alexandra Ligia 

Stăpânirea morală

Dumnezeu e în control

.. moartea nu mai are nici o stăpânire asupra Lui… prin viaţa pe care o trăieşte, trăieşte pentru Dumnezeu. Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-vă morţi fală de păcat şi vii pentru Dumnezeu.

Romani 6:9-11

Viaţă veşnică împreună cu El.
Viaţa veşnică este viaţa pe care Cristos a arătat-o pe plan uman; aceeaşi viaţă, nu o imitaţie a se manifestă în trupul nostru muritor atunci când suntem născuţi în Dumnezeu. Viaţa veşnică nu este un dar de la Dumnezeu, ci este dăruirea de Sine a lui Dumnezeu.
Energia şi puterea care s-au manifestat în Îsus se vor manifesta în noi prin harul suveran desăvârşit al lui Dumnezeu, o dată ce am luat decizia morală cu privire la păcat.

“Veţi primi puterea Duhului Sfânt” nu putere ca un dar de Ia Duhul Sfânt, căci puterea este Duhul Sfânt, nu ceva ce ne dă El. Viaţa care era în Isus devine a…

Vezi articolul original 177 de cuvinte mai mult