Ce poate fi Omul?

Omul, poate fi o carte ce stă larg deschisă,
Ce-i aşteptată, pentru-a fi citită şi rescrisă
De semenii săi dornci, mulţi sau mai puţini,
În lumina Legii sfinte, purtând factorii divini .

Omul ! Ar mai putea fi un excelent scriitor
Care îşi înmulţeşte talantul cu patos si dor,
Îndemnând pe toti, ca să afle Marea Iubire,
Ce S-a arătat la Golgota, oferind mântuire .

Din îndemnul său, nu e cazul să se oprească,
Ci vestind solia, continuând, să vorbească ! :
-Va îndemn, ascultaţi, nu lasaţi până la urmă,
Cercetaţi, cât timp zilele de har nu se curmă!

Dar, ce zice omul? Se crede mare arhitect ;
El îşi face proiecte, gândite în mod înţelept,
El îşi clădeşte din imagini şi visări moderne
Idealuri frumoase, dorind să rămână eterne .

Şi totuşi, după o matură şi amplă chibzuinţă
Ne dăm seama că astăzi este puţină credinţă,
Şi-aceeaşi întrebare, răsună într-una, mereu,
Cerând un răspuns promt, dela versul meu .

-De-ar accepta mesajul, ce-ar putea fi Omul?
-Un adevărat ucenic, urmându-L pe Domnul,
O oglindire reală, a Fiinţei Sale în caracter,
Chemând şi pe alţii, pe calea sfântă spre cer.

Ligia Andreea Dinu