Cum ar fi…

Cum ar fi să nu mai fie
Români fără Românie,
Prieteni fără prietenie,
Oameni fără omenie,
Comici fără comedie,
Doftori fără doftorie,
Veseli fără bucurie,
Părtași fără părtășie,
Drumeți fără drumeție
Și regi fără împărăție?

Cum ar fi oare să fie
Perfizi fără viclenie
Galanți fără zgârcenie,
Nebuni fără nebunie,
Visători făr` insomnie
Și proști fără de prostie,
Inamici fără mânie,
Amici fără dușmănie,
Despoți fără tiranie,
Și câini fără de câinie?

Poate-ar fi o armonie,
Poate-ar fi diplomație,
Poate Terra ar fi mai vie,
Mai puțină sărăcie,
Mai puțină obrăznicie,
N-ar mai fi fățărnicie,
Ar fi pace, bucurie,
O nădejde, o garanție,
Altfel de democrație. . .
Poate! Însă, cine știe. . . ?

Ioan Hapca

Răscumpărarea creează nevoia pe care tot ea o împlineşte

„Dar omul natural nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, deoarece sunt nebunie pentru el.” 1 Corinteni 2:14.

Evanghelia lui Dumnezeu creează un sentiment al nevoii după Evanghelie. Pavel spune: „Şi dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită” – pentru cei care sunt netrebnici? Nu. ..pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia”. Majoritatea oamenilor se cred cu totul morali, de aceea nu simt nevoia după Evanghelie. Dumnezeu este Cel care creează acea nevoie de care nici un om nu este conştient până când nu i Se revelează Dumnezeu însuşi. Isus a spus: „Cereţi şi vi se va da”, dar Dumnezeu nu poate da până când omul nu cere. Nu e vorba că El nu vrea să dea, ci acesta este modul în care a constituit El lucrurile pe baza Răscumpărării.

Prin cererea noastră. Dumnezeu pune în funcţie procesul care creează lucruri ce n-au existat înainte ca noi să le cerem. Realitatea lăuntrică a Răscumpărării este că ea e întotdeauna creativă. Pe măsură ce Răscumpărarea creează viaţa lui Dumnezeu în noi, ea creează şi lucrurile care ţin de acea viaţă. Nimic nu poate satisface o nevoie mai bine decât ceea ce a creat acea nevoie. Acesta este înţelesul Răscumpărării – ea creează şi satisface.”Şi după ce voi fi înălţat de pe pământ, voi atrage la Mine pe toţi oamenii”, a spus lsus. Noi predicăm despre experienţele noastre şi oamenii arată interes, dar aceasta nu va trezi în ei sentimentul nevoii. Dar dacă este înălţat Isus Cristos, Duhul lui Dumnezeu va crea conştienta nevoii de El.

În spatele vestirii Evangheliei se află Răscumpărarea creativă a lui Dumnezeu. Răscumpărare ce lucrează în sufletele oamenilor. Nu mărturia personală îi mântuieşte pe oameni. „Cuvintele pe care vi le spun Eu sunt duh şi viaţă.”

Oswald CHAMBERS