ESTE SCRIS: Cei răi…

Ciprian I. Bârsan

Proverbele 2:22 dar ceirăi vor fi nimiciţi din ţară şi cei necredincioşi vor fi smulşi din ea.

Proverbele 10:30 Cel neprihănit nu se va clătina niciodată, dar ceirăi nu vor locui în ţară.

Proverbele 11:6 Nevinovăţia oamenilor fără prihană îi scapă, dar ceirăi sunt prinşi de răutatea lor.

Proverbele 11:10 Când le merge bine celor neprihăniţi, toată cetatea se bucură şi, când pier ceirăi, toţi strigă de veselie.

Proverbele 12:7Ceirăi sunt răsturnaţi şi nu mai sunt, dar casa celor neprihăniţi rămâne în picioare!

Proverbele 12:21 Nicio nenorocire nu se întâmplă celui neprihănit, dar ceirăi sunt năpădiţi de rele.

Proverbele 14:19Ceirăi se pleacă înaintea celor buni şi cei nelegiuiţi, înaintea porţilor celui neprihănit.

Proverbele 15:3 Ochii Domnului sunt în orice loc, ei văd pe ceirăi şi pe cei buni.

Proverbele 15:29 Domnul Se depărtează de ceirăi, dar ascultă…

Vezi articolul original 147 de cuvinte mai mult

Mulțumesc pentru că veți ruga pentru mine…

Ciprian I. Bârsan

Multumirea este starea ce trebuie sa îl caracterizeze pe creștin tot timpul. Nu doar cand ne merge bine sau suntem binecuvantati. E momentul potrivit pt a-i mulțumi Domnului și a mulțumi celor ce mijlocesc pt mine.

Sunt la Timisoara la spital în asteptare…

Urmează o intervenție chirurgicală, sunt însă plin de bucurie și mulțumire pentru Dumnezeu este in control.

Mulțumesc celor ce vă veți face timp să înălțați o rugăciune.

Vezi articolul original

Nicicând nu m-ai dezamăgit, Iubire…

Nicicând nu m-ai dezamăgit
Iubire dulce, jertfitoare
Lăuntrul când mi-a fost zdrobit
Tu mi-ai adus o sărbătoare.

Nicicând Tu nu m-ai refuzat
Când ți-am cerut vreo bucurie
Mereu, mereu m-ai ajutat
S-adun comori în visterie.

Pe răni ai pus al Tău balsam
(Nu cel propus de medicină)
Alinul Tău când eu plângeam
Umplut-a viața cu lumină.

Oriunde-am mers m-ai însoțit
Pe drumuri pline cu noroaie
De Tine nu m-am despărțit
Ai mers cu mine prin puhoaie.

Nicicând n-ai obosit, Iubire
Ci-ai stat cu mine la necaz
M-ai învățat ce e slujire
Ai șters și plânsul de pe-obraz.

Primejdii fost-au nu puține
Cu Tin’ pe toate le-am învins
Mi-ai dat elan să pot obține
Sclipiri din tot ce fost-a stins.

Înalț mereu recunoștință
Că-mi eși exemplu-n tot ce fac
Îmi dai ce e de trebuință
De când Te am nu sunt sărac.

Nicicând nu m-ai dezamăgit
Iubire dulce, răbdătoare
Fiița-mi mi-ai însuflețit
Să vreau cerești mărgăritare.

George Cornici

Ai Lui!

“Ai Tăi erau. şi Tu Mi i-ai dat” Ioan 17:6

Misionarul este omul pe care Duhul Sfânt la făcut să înţeleagă cuvintele: “Tu nu eşti al tău”. A spune “Nu mai sunt al meu” înseamnă a fi ajuns la o poziţie înaltă in nobleţea spirituală. Natura adevărată a vieţii, în goana de fiecare zi, se vede în predarea mea deliberata lui Isus Cristos, preferându-L pe El mai presus de orice altceva. Duhul Sfânt îmi prezintă natura lui Isus ca să mă facă una cu El, nu ca să devin un “trofeu” expus în vitrină. Domnul nostru n-a trimis în lucrare pe nici unul dintre ucenici pe baza a ceea ce a făcut El pentru ei.

Numai după înviere, când ucenici au înţeles, prin puterea Duhului Sfânt, cine era Isus cu adevărat, le-a spus El: “Duceţi-vă!””Dacă vine cineva la Mine şi nu urăşte…, nu poate fi ucenicul Meu”; nu e vorba că nu poate fi bun sau drept, ci că nu poate fi omul pe care Isus să scrie cuvintele Al Meu. Oricare dintre relaţiile pe care Domnul nostru le menţionează în versetul de mai sus poate fi o relaţie care concurează cu relaţia cu El. Poate prefer să-i aparţin mamei mele, soţiei mele sau mie însumi, in acest caz, Isus îmi spune: “Nu poţi fi ucenicul Meu”. Aceasta nu înseamnă că nu voi fi mântuit, ci înseamnă că nu pot fi pecetluit cu cuvintele Ai Lui.

Domnul face din ucenicii Săi proprietatea Sa. El devine răspunzător pentru ei. “îmi veţi fi martori.” Dorinţa din inima ucenicului nu este de a face ceva pentru Isus, ci de a fi o plăcere desăvârşită pentru El. Secretul unui misionar este acesta: “Eu sunt al Lui şi El Îşi împlineşte planurile prin mine”.

Fii cu totul al Lui!