Declarația Mariei, mama Domnului Isus: „Faceţi ORICE vă va spune”

Ciprian I. Bârsan

In 2:1
BOS ?i a treia zi s-a f?cut nunt? n Cana Galileii ?i era ?i mama lui Iisus acolo.

In 2:2
BOS ?i a fost chemat ?i Iisus ?i ucenicii S?i la nunt?.
In 2:3
BOS ?i sfr?indu-se vinul, a zis mama lui Iisus c?tre El: Nu mai au vin.

In 2:4
BOS A zis ei Iisus: Ce ne prive?te pe mine ?i pe tine, femeie? nc? n-a venit ceasul Meu.

In 2:5
BOS Mama Lui a zis celor ce slujeau: Face?i orice v? va spune.
(Traducerea Ortodox? Sinodal?)

Ce f??arnici ?i r?i suntem noi oamenii. Afirm?m, acuz?m, asuprim ?i ap?r?m minciuna!
At?ia se nchin? azi, Marie nesocotind ns? ceea ce ea ne cere n Scriptura. Iat? aici mesajul ei pentru noi to?i, mesaj pe care unii fanatici ap?ratori ai Mariei, nu l mplinesc!

Maria a cerut clar: Face?i ORICE v? va spune.

IAT? cteva dintre poruncile…

Vezi articolul original 51 de cuvinte mai mult

Un copilaș e o comoară

Mii de comori există jos în lume
Sute de mii, milioane știm că sunt
Si mulți prin ele și-au făcut un nume
De care mândrii sunt ei pe pământ.
Dar mai presus de orișice comoară
E-un copilaș trimis de Dumnezeu
Ce-aduce-n suflet dulce primăvară
Și gingășie, dragoste mereu.
Toate comorile din lume sunt deșarte
Față de-un copilaș venit din cer
Sărac e cel care de el nu are parte
Căci tot ce-i pe pământ e efemer.
Si tot ce-i pe pământ in ziua mare
A Judecății Celui Sfânt se va topi
Însă in ziua de măreață sărbătoare
În ceruri sus vor fi și-ai noşti copii.
Comorile primite din mărire
Se vor întoarce sus in ceruri înapoi
In marea zi la sfânta răsplătire
La marea de cristal unde vom fi și noi.
Copiii sunt comori cerești lăsate
De Creatorul nostru pe pământ;
Cu binecuvântări ne vin încredințate
Spre a-i conduce către Cel ce-i veșnic Sfânt.
Banii, averea sau mașini, palate mii?
Ce rost au ele orișicît de multe sunt
Fără de-un zâmbet fără râset de copii?
Deșertăciune este cel mai potrivit cuvânt.
De-aceea dragi părinți, cu bucurie
Să-i mulțumiți Tatălui veșnic, Dumnezeu
Pentru comoara cea din vesnicie
Să-i mulțumiți din inimă mereu.
Să nu priviți cu jind spre cei bogați in lume
Căci voi prin copilași sunteți cei mai bogați
Acesta e al vostru cel mai mare nume
Să fiți ai Domnului Isus și binecuvântați!
Comoara cea mai mare de sub soare
E-n casa ta cu zâmbet dulce de copil
Aceasta-i cea mai mare binecuvântare
Pentru părinții cari doresc raiul divin.

Emanuel Hasan

Semne ale naşterii din nou

“Trebuie să vă nasteţi din nou.” loan 3:7

Răspunsul la întrebarea: “Cum se poate naşte un om bătrân” este următorul: Atunci când el este îndeajuns de bătrân ca să moară – să moară faţă de drepturile sale, faţă de virtuţile sale, faţă de religia sa, faţă de orice şi să primească înlăuntrul său viaţa care n-a fost niciodată acolo înainte. Viaţa cea nouă se manifestă prin pocăinţa noastră conştientă şi sfinţenia noastră inconştientă.

Tuturor celor ce L-au primit… (Ioan 1:12). Cum am dobândi cunoaşterea lui Isus- printr-o percepţie spirituală interioară sau prin ceea ce-am învăţat ascultându-i pe alţii? Am eu ceva în viaţa mea care mă leagă de Domnul Isus ca Mântuitor al meu personal? Întreaga istorie spirituală trebuie să aibă ca temelie cunoaşterea personală a lui Isus Cristos. A fi născut din nou înseamnă a-L vedea pe Isus.

Dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea împărăţia lui Dumnezeu(loan 3:3). Caut eu semne ale impărăţiei lui Dumnezeu sau recunosc domnia Lui? Naşterea din nou îmi dă o nouă forţă vizuală prin care încep să discern domnia lui Dumnezeu. Domnia lui a existat tot timpul, ea fiind legată de natura Lui: acum, o dată ce am primit natura Lui, pot să văd domnia Lui.

Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte (1 loan 3:9). Încerc eu să nu mai păcătuiesc sau am încetat să mai păcătuiesc? A fi născut din Dumnezeu înseamnă a avea puterea supranaturală a lui Dumnezeu de a înceta să păcătuiesc. În Biblie nu găsim întrebarea: ..Poate un creştin să păcătuiască?” Biblia spune cu tărie că un creştin nu trebuie să păcătuiască.Lucrarea eficientă a vieţii celei noi se arată în faptul că nu mai păcătuim – nu doar avem puterea să nu mai păcătuim, ci am încetat să mai păcătuim. I loan 3:9 nu spune că noi nu putem păcătui, ci că, dacă ascultăm de viaţa lui Dumnezeu din noi, nu trebuie să păcătuim.

Oswald CHAMBERS

OBSTACOLELE TE AJUTĂ SĂ URCI

Ciprian I. Bârsan


„Voi, negreşit, v-aţi gândit să-mi faceţi rău; dar Dumnezeu a schimbat răul în bine… să scape viaţa unui popor în mare număr. ” Geneza 50:20
Dacă cineva a avut de trecut obstacole, atunci acela a fost Iosif. Fraţii lui îl urau. A fost vândut ca sclav. A fost acuzat pe nedrept şi aruncat într-o închisoare egipteană. Cu toate acestea a continuat să se încreadă în Domnul şi să umble prin credinţă. În loc să-l facă să se poticnească, greutăţile au fost pentru el doar noi paşi în slujirea Domnului.
Şi alţii din Biblie au arătat aceeaşi atitudine încrezătoare: Avraam, Moise, Samuel, Ghedeon, şi Însuşi Domnul nostru Isus Cristos. Pentru fiecare dintre ei, felul în care au împlinit voia lui Dumnezeu a fost marcat de împotrivire, greutăţi şi dificultăţi. Dar ei n-au lăsat ca acestea să-i oprească din cale.
Care este situaţia ta? Ai obstacole în cale? Ai stânci în drumul…

Vezi articolul original 82 de cuvinte mai mult