În lumea plină de mistere

In lumea plină de mistere
Cunoaștem bine că-i pe tron
Cel ce-a trecut prin Înviere.

N-avem nevoie de-un spion
Pentru-a aduce revelații
Nici de vreo știre, sau vreun zvon.

Numai prin sfintele relații
Îmbogățim al nostru crez
Și rezistăm la trepidații.

Ieșind din apa de botez
Decizia a fost luată
Am zis: ”Doar Tu ne modelezi.”

Adânca taină descifrată
Ne-arată stări de nedescris
Din Țara binecuvântată.

Azi știm că Cerul ne-a promis
Că e în noi și ne susține
Să împlinim tot ce e scris.

Doar prin Cuvânt putem obține
Răspunsul clar la un mister
Și la enigma care vine.

Sunt doar trei laturi în echer
Și ne-amintesc de Trinitate
Căci Ea ne scoate din ungher…

La cea mai sfântă demnitate.

George Cornici

Siguranţa izbăvirii personale

“Eu sunt cu tine ca să te scap, – zice Domnul.” Ieremia 1:8

Dumnezeu i-a promis lui Ieremia că El personal îl va scăpa. “îţi voi da ca pradă de război viaţa ta.” Aceasta este tot ceea ce promite Dumnezeu copiilor Lui. Oriunde ne trimite, Dumnezeu ne va păzi viaţa. Averea şi posesiunile noastre sunt neimportante; noi nu trebuie să fim legaţi de ele, altfel vom avea parte de nelinişte, durere şi suferinţă. Aceasta este semnificaţia lăuntrică a siguranţei izbăvirii personale. Predica de pe Munte arată că, atunci când suntem în slujba lui Isus Cristos, n-avem timp să ne ocupăm de noi înşine.

De fapt, Isus ne spune: “Să nu vă pese dacă alţii se poartă drept cu voi sau nu”. A căuta dreptatea este un semn că am deviat de la devotamentul faţă de El. Nu căuta niciodată dreptate în lumea aceasta, dar nu înceta niciodată să faci dreptate. Dacă vom căuta dreptatea, vom începe să cârtim şi să ne complăcem în nemulţumirea autocompătimirii – “De ce să fiu tratat aşa?” Dacă suntem devotaţi lui Isus Cristos, n-avem nimic de-a face cu ceea ce ne iese în cale, fie că e vorba de ceva drept sau nedrept. Isus ne spune: “Tu continuă să faci ceea ce ţi-am spus să faci, iar Eu îţi voi păzi viaţa.

Dacă încerci să ţi-o păzeşti singur, te depărtezi de izbăvirea Mea.” Chiar şi cei mai devotaţi dintre noi devenim atei în această privinţă; nu-L credem pe Dumnezeu. Noi punem pe tron judecata noastră naturală şi apoi lipim pe ea numele lui Dumnezeu. Ne încredem în înţelepciunea noastră, în loc să ne încredem în Dumnezeu din toată inima.

Oswald CHAMBERS