Ce faci?

Ce faci când vine încercarea?
Când totul e gol și s-aude doar marea?
Când norii negri s-au adunat,
Gata să fie ploaie pe pământ uscat.

Ce faci când în față ispita vine?
Șarpele cel vechi printre ruine,
Ce faci când totul e-ntunecat?
Și de Dumnezeu nu te simți ascultat.

Ce faci când ești rănit?
Cu săgeți aprinse de multe ori lovit.
Când ești trântit, dar nu învins …
Atâta timp cât altarul e aprins.

Ce faci?

Am să-ți spun acum,
Nu e cel mai simplu drum,
Trebuie să-L cauți pe El,
Să te încrezi în Dumnezeu.

Când vine încercarea,
Când se aude doar marea,
Când norii negri s-au adunat,
Și de șarpele cel vechi ești înfruntat.

Chiar și când de Isus nu te simți ascultat,
Și în inimă multe răni ai purtat,
Vorbește cu al tău Creator,
Și El îți va da aripi ca să zbori.

Militaru Bogdan

Împacă-te cu ideea existenţei păcatului

“Acesta este ceasul vostru şi puterea întunericului.” Luca 22:53

Faptul că nu ne împăcăm cu ideea existenţei păcatului produce toate dezastrele din viaţă. Poţi vorbi despre virtuţile nobile ale naturii umane, dar există ceva în natura umană care va râde în faţa oricărui ideal pe care-l ai. Dacă refuzi să accepţi că în fiinţele umane există viciu şi egoism, că există ceva de-a dreptul duşmănos şi rău, atunci, când păcatul îţi va ataca viaţa, vei face compromis cu el şi vei spune că n-are rost să lupţi împotriva lui.

Ţii cont că acesta este ceasul şi puterea întunericului sau imaginea pe care o ai despre tine însuţi exclude păcatul? Te împaci cu ideea existenţei păcatului în relaţiile şi prieteniile tale pământeşti? Dacă nu, el te va prinde la primul colţ şi vei face compromis cu el. Dacă te împaci cu ideea că există păcat, vei sesiza imediat pericolul – “Da, văd ce-ar însemna aceasta”. Recunoaşterea păcatului nu distruge baza prieteniei, ci stabileşte o acceptare reciprocă a faptului că temelia vieţii este tragică.

Fereşte-te întotdeauna de o evaluare a vieţii care nu recunoaşte faptul că păcatul există! Isus Cristos nu S-a încrezut niciodată în natura umană, totuşi El n-a fost niciodată cinic, niciodată suspicios, deoarece S-a încrezut pe deplin în ceea ce putea face El pentru natura umană. Omul curat, nu cel inocent, este un om în siguranţă. Omul inocent nu este niciodată în siguranţă. Oamenii nu trebuie să încerce să fie inocenţi. Dumnezeu le cere ca ei să fie curaţi şi virtuoşi. Inocenţa este o caracteristică a copiilor. Este un lucru condamnabil ca omul să nu se împace cu ideca existenţei păcatului.

Oswald CHAMBERS