Urmând desăvârșirea

Cine este nedrept să fie nedrept şi mai departe; cine este întinat să se întineze şi mai departe;
cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană. Și cine este sfânt să se sfințească
și mai departe! Apoc. 22: 11

Ref. : 2 Tim. 3:1-7; 3:13-17;  Tit 1:9,16; 1 Tim. 4:1;
1 Tim. 6:20; 2 Tim. 1:13, 2: 16; 4: 3; 2 Tes. 2:11.

Urmând desăvârșirea

Să știi, ca-n zilele din urmă vor fi vor fi vremuri grele:
Mulți vor ieși din turmă, prisosind în rele…

Fi-vor iubitori de sine, de bani iubitori,
Trufași, lăudăroși în sine, nemulțumitori,

Fără dragoste firească, de părinți neascultători,
Făr’ evlavie cerească – fi-vor hulitori.

Clevetitori, neînduplecați, neiubitori de bine,
Neîmblânziți, neînfrânați, vânzători în fine,

Îngâmfați, obraznici, mai mult plăceri iubind,
În formă de evlavie vajnici, pe Dumnezeu tăgăduind,

Vor învăța întotdeauna, fiind departe de știința:
Adevăr în calea bună, la deplină cunoștință.

Răi și înșelători, din rău în rău vor merge,
În rătăcirea lor, minciuna vor culege.

Fiind amăgiți, credința lepăda-vor.
În vorbe goale iscusiți: seduce-vor, tenta-vor.

Căci când nu suferă poporul, învățătura sănătoasă
Vine-n grab’ rătăcitorul, cu ”știința” lui aleasă…

Și atunci se laudă cu Dumnezeu, cu faptele tăgăduiesc
Conduși de orice rău, în nelegiuiri sporesc.

Tu, auzind, luând aminte la ce ai învățat
Rămâi în lucruri sfinte, deplin încredințat.

Toată scriptura-i insuflată de Dumnezeu și de folos,
Să-nvețe, să mustre-i dată, să-ndrepte spre Hristos.

Adevărata-nțelepciune e-n neprihănire,
Destoinic în fapte bune, urmezi desăvârșirea.

Credința, dragostea-n Hristos, să-ți fie îndreptar.
Respinge ce nu-i de folos! Păzește ce-ai în dar…

Lidia Cojocaru

Mă ridic din ruine

„Cine ne va despărţi de dragostea lui Cristos?”

Romani 8:35

Dumnezeu nu-l scuteşte pe om de necazuri; EI promite: „Voi fi cu el în strâmtorare“. Nu contează ce fel de necazuri şi ce forme cumplite pot lua acestea în viaţa unui om, nici unul dintre ele nu pot să-l scoată din relaţia lui cu Dumnezeu. Noi suntem „mai mult decât învingători” în toate aceste lucruri.

Pavel nu se referă la lucruri imaginare, ci la lucruri care sunt cumplit de reale; şi el spune că suntem mai mult decât învingători in mijlocul lor, nu prin ingeniozitatea noastră sau prin curajul nostru sau prin orice altceva, ci numai prin faptul că nici unul dintre ele nu afectează relaţia noastră cu Dumnezeu în Isus Cristos. Pe drept sau pe nedrept, suntem acolo unde suntem, exact în situaţia în care ne aflăm. Îmi pare rău pentru creştinul în ale cărui împrejurări nu se află nimic din ceea ce el nu ar dori.„Necazul…?”  Necazul nu este niciodată un lucru nobil; dar oricum ar fi necazul – istovitor, iritant sau extenuant, el nu este în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu.

Nu lăsa niciodată ca grijile sau necazurile să te despartă de dragostea lui Dumnezeu.„Strâmtorarea…?”Poate dragostea lui Dumnezeu să dăinuiască atunci când totul spune că dragostea Lui este o minciună şi că nu există dreptate?„Foametea…?” Putem nu numai să credem în dragostea lui Dumnezeu, ci să fim mai mult decât învingători, chiar şi atunci când suferim de foame? Sau Isus Cristos este un înşelător şi Pavel este un înşelat, sau se întâmplă ceva extraordinar cu un om care se ţine de dragostea lui Dumnezeu chiar şi atunci când totul vorbeşte împotriva caracterului lui Dumnezeu. Logica este redusă la tăcere în faţa fiecăruia dintre aceste lucruri. Numai un singur lucru poate răspunde la toate acestea: dragostea lui Dumnezeu în Cristos Isus. „Mă ridic din ruine” de fiecare dată.

Oswald Chambers