Vegheați în vederea rugăciunii…

Dumnezeu e în control

„Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți dar, și vegheați în vederea rugăciunii. (1 Pet. 4:7)

Vegheați în vederea rugăciunii,
Căci este vremea multor ispitiri
Și mulți vor pierde premiul alergării
În noaptea lepădărilor târzii!

Rugați-vă, creștini, pentru trezire
Și pentru umplerea deplină-n Duhul Sfânt
S-avem cu toții parte de Răpire
În ziua transformării-n alb veșmânt!

Rugați-vă! Se-apropie vânzătorii
Și prea puțini veghează-n Ghetsimani…
Ni vă-nspăimânte gloata, trădătorii,
Ba mijlociți, în Duh, pentru dușmani!

Rugați-vă, mai mult ca niciodată,
La vreme și nevreme vă plecați!
Să biruiți, îngenunchind, ispita
În sfântă Părtășie v-ancorați!

Rugați-vă! Sunt ultimele ceasuri,
Când mulți creștini vor rămânea afar’…
Sunt candelele lâncezi, făr’ putere
Iar bezna de păcat e la hotar.

Rugați-vă! Hristos este aproape,
Curând se-aude-un Strigăt din Eter
Și-ntâi vor învia cei adormiți de vreme,
Iar împreună ne-om ‘nălța spre Cer.

Rugați-vă! Stringentă-i rugăciunea jos, în vale
Și totuși, neglijată ca nicicând;
Rugați-vă, în zi sau noapte
Să fim toți gata-n al plecării gând!

Că rugăciunea-i cea mai de valoare,
Din câte arme-s date pe pământ;
Nu risipiți, creștini, timpul sub soare,
Ci-ngenuncheați, să fiți gata oricând.

Adelin

Vezi articolul original

„De vorbă cu Dumnezeu!”

E cert, e sigur,
Cu toții vom pleca!
Nu când, ci cum?
E marea întrebare,
Dar vreau cu orice chip
Prin îndurarea Ta,
Să simt cum învierea
Îmi dă din nou suflare.

„Îmi spui să-nvăț să iert,
Să nu caut răzbunare?”
Și cum îmi fac dreptate
Când milă-mi spui să am?
Și câtă îngăduință
Ai vrea să vezi la mine?
Căci nu sunt sfânt, o Doamne!
Și mulți dușmani mai am.

Dar cum voi știi ce-i adevărul?
Chiar dacă spui că-i scris!
Aici, în cartea ta.
Și ce-am să pot eu face
Când teama mă cuprinde
Că pot afla ceva
Ce nu-i pe voia mea?

Și ce-am să fac atunci,
Când, acceptând scriptura
O inimă haină
Îmi spune altceva?
De unde am putere
Să țin calea cea bună
Când inima-i stăpână
Peste voința mea?

„-Îți dau inimă nouă!”
-Și… Ce-ai să pui în ea?
„-Pe unicul meu Fiu!
Să locuiască acolo,
Prin dragostea ce-ți poartă,
Din ea, vei Învia!”

Gigi Stanciu

Nu-L răni pe Domnul!

„De atâta vreme sunt cu voi si nu M-ai cunoscut, Filipe?” loan 14:9

Domnul nostru este probabil de multe ori uluit de noi, uluit de cât suntem de lipsiţi de umilinţă. Propriile noastre opinii ne fac atât de …”grei de cap“; când suntem umili, nu suntem niciodată grei de cap, ci avem întotdeauna discernământ. Filip s-a aşteptat la revelarea unei taine deosebite, dar nu în Isus, Persoana pe care el credea că o cunoaşte.

Taina lui Dumnezeu nu este în ceea ce urmează să fie, ci ea este în ceea ce există acum; noi o căutăm undeva în viitor, într-un eveniment cataclismic. Ascultăm de Isus fără nici o reţinere, dar probabil că-L rănim prin întrebările pe care I le punem. „Doamne, arată-ne pe Tatăl.*’ Răspunsul Lui vine direct: „iată-L, sau este întotdeauna aici, sau nu este nicăieri”. Noi vrem să-L vedem pe Dumnezeu arătându-Se copiilor Săi; Dumnezeu Se arată întotdeauna numai în copiii Săi. Alţi oameni văd această manifestare a Lui, dar copilul lui Dumnezeu n-o vede. Noi vrem să avem conştiența lui Dumnezeu; dar nu putem fi conştienţi de propria noastră conştiență şi totuşi să rămânem echilibraţi. Dacă Îi cerem lui Dumnezeu să ne dea experienţe sau dacă ne bazăm pe experienţe în drumul nostru, îl rănim pe Domnul. Chiar şi întrebările pe care I le punem Îl rănesc pe Isus, deoarece ele nu sunt întrebările unui copil.

„Să nu vi se tulbure inima” – atunci nu-L rănesc oare pe Isus prin faptul că îi permit inimii mele să se tulbure? Dacă am credinţă în caracterul lui Isus, trăiesc eu la înălţimea credinţei mele? Permit eu vreunui lucru să-mi tulbure inima, las eu să intre în inima mea vreo întrebare bolnăvicioasă? Eu trebuie să ajung la acea relaţie implicită care ia totul exact aşa cum vine de la El. Dumnezeu nu ne va călăuzi în curând, ci întotdeauna acum. Înţelege că Domnul este aici acum şi vei primi imediat eliberarea.

Oswald CHAMBERS