Ieșirea triumfală

Unde-i El? A ÎNVIAT!
(E răspunsul la-ntrebare)
Forța s-a manifestat
Piatra grea s-a răsturnat
Ce magnifică lucrare!
Nu a triumfat Pilat.

Nu soldații au învins
Nici preoții, nici soborul
El venit-a înadins
Cu programul Lui distins
Să fie vindecătorul
Când necazul ne-a cuprins.

Grota n-a putut să-L țină
Pe-mpăratul ce-a venit
Să distribuie Lumină
La acei ce-au vrut să vină
În ogor desțelenit
Taina vieții s-o obțină.

A ieșit! Mormântu-i gol!
Nu-i în lut Mântuitorul,
Nu-i în recele subsol
Este clar: azi e-n control
Ne păzește viitorul
Să învingem ger, pârjol.

Îl vedem, dar nu pe cruce,
I-auzim duiosul glas
Și de-aici putem deduce
Că suntem nu la răscruce,
Nici în starea de impas
Ci la Cel ce ne conduce.

Azi gândirea noastră zboară
Către-acel eveniment
Ce-a creat o primăvară
Și-a deschis traseu spre-o Țară
Unde totu-i excelent
Cum Volumul sfânt declară.

E cu noi în încercare
El trăiește – bine știm!
Să-L cinstească fiecare
C-a adus purificare
Spre sfințire să țintim
Nu spre vid și-ntunecare.

Unde-i Fiul? E prezent
O confirmă Învierea
E mesaj din Testament,
E puternic stimulent
Ne aduce adierea
Vorba Lui aliment.

George Cornici

Stăpânirea morală

.. moartea nu mai are nici o stăpânire asupra Lui… prin viaţa pe care o trăieşte, trăieşte pentru Dumnezeu. Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-vă morţi fală de păcat şi vii pentru Dumnezeu.

Romani 6:9-11

Viaţă veşnică împreună cu El.
Viaţa veşnică este viaţa pe care Cristos a arătat-o pe plan uman; aceeaşi viaţă, nu o imitaţie a se manifestă în trupul nostru muritor atunci când suntem născuţi în Dumnezeu. Viaţa veşnică nu este un dar de la Dumnezeu, ci este dăruirea de Sine a lui Dumnezeu.
Energia şi puterea care s-au manifestat în Îsus se vor manifesta în noi prin harul suveran desăvârşit al lui Dumnezeu, o dată ce am luat decizia morală cu privire la păcat.

“Veţi primi puterea Duhului Sfânt” nu putere ca un dar de Ia Duhul Sfânt, căci puterea este Duhul Sfânt, nu ceva ce ne dă El. Viaţa care era în Isus devine a noastră prin intermediul crucii Lui. o dată ce am luat decizia să ne identificăm cu El. Dacă este greu să fim într-o relaţie corectă cu Dumnezeu, aceasta e din cauză că refuzăm să luăm o hotărâre categorică în privinţa păcatului. Imediat ce am luat hotărârea, viaţa deplină a lui Dumnezeu vine în noi. Isus a venit ca să ne dea o sursă inepuizabilă de viaţă:…..ca să fiţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu”. Viaţa veşnică n-are nimic de-a face cu timpul; ea este viaţa pe care a trăit-o Isus când era aici pe pământ. Singura sursă de Viaţă este Domnul Isus Cristos.

Chiar şi cel mai slab sfânt poate experimenta puterea divinităţii Fiului lui Dumnezeu, dacă este gata să se dea pe sine la o parte. Orice urmă dc energie din noi înşine va umbri viaţa lui Isus din noi. Trebuie să continuăm să ne dăm pe noi înşine la o parte şi atunci încet, dar sigur, plinătatea vieţii lui Dumnezeu ne va invada întreaga fiinţă, iar oamenii vor cunoaşte că am fost cu Isus.

Oswald CHAMBERS