Anca Jivan – Mă vei păzi [Official Audio]

agnus dei - english + romanian blog

Anca Jivan – Mă vei păzi [Official Audio]

Anca Jivan – Mă vei păzi
Muzică și text: Alin Jivan
Voci adiționale: Florina Jivan
Aranjament orchestral: Alin Timofte
Înregistrare voci: Mirela Ursache
Mix & Master: Mirela Ursache
Videoclip realizat de Emi Boldan

Vezi articolul original

Hai începe să încerci

Lasă-orice cutume seci…
Hai începe să încerci
Să n-ai timp să ți-l petreci
În nimic ce-i de nimic
Ci-n a strânge pic cu pic
Vreun folos oricât de mic,
Pentru timpul cel de veci.

Hai începe puțintel
Să devii mai mărunțel
Că ești doar un pămânțel
Și să faci în caracter
Loc valorilor de Cer
Care-n veci de veci nu pier
Și te pot mări nițel…

Fă-ți în cuget curățenie,
Adâncește-te-n smerenie,
Fugi de orice șiretenie…
Că doar oamenii smeriți
Sunt de Dumnezeu primiți,
Restul, vor fi umiliți
Într-o veșnică agonie…

Prin propria-ți micșorare
Îți croiești o înălțare
Spre-o slavă nespus de mare,
Din Înaltul Empireu,
Căci unde se micește „eu”
Se mărește Dumnezeu
Și divina Lui splendoare.

Încearcă să-ți dai valoare
Veșnică, nu trecătoare,
Căci la ce-ți ajută oare,
Să-ți aduni lumești comori?!
Astăzi ești și mâine mori
Și ce faci fără valori
Pentru viața viitoare?!

Încă de la „început”
Ființa umană a văzut
Că valoarea nu-i în lut
Și-n avutul trecător,
Ci-n duh că-i nepieritor
După Chipul Creator
Care toate le-a făcut.

Dacă crucea-ți pare grea,
Nu scurta frate din ea,
Domnul să te-ajute vrea
S-o duci zilnic mai departe
Căci e singura ce poate
Să te treacă peste moarte,
În Împărăția Sa.

Mai sforțează-te un pic;
Fă-te mic, mai mic, mai mic
Căci oricum ești un nimic
Fără Eternica valoare
Și Slava nemuritoare,
Prin Jertfa Mântuitoare
A Părintelui Veșnic!

Nu te mai lupta cu vântul,
Strânge-n inimă Cuvântul
Ca să nu-ți calci Legământul
Fă să-ți triumfe trăirea
Urmărind neprihănirea
Și vei ști ce-i „strălucirea”
Ce-o dă Cerul, nu pământul!

11/03/2017*Ioan Hapca

Judecata supremă

Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Cristos.

2 Corinteni 5:10

Pavel spune că noi toţi, predicatori şi ascultători deopotrivă, ..trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Cristos”. Dacă înveţi să trăieşti în lumina pură şi strălucitoare a lui Cristos aici şi acum, judecata te va face în final să te bucuri de lucrarea lui Dumnezeu în tine. Trăieşte având mereu în faţa ochilor scaunul de judecată al lui Cristos şi umblă acum în lumina sfinţeniei pc care ţi-a dat-o. Un gând rău in legătură cu un alt suflet va da prilej diavolului, indiferent cât eşti de sfânt. O singură judecată carnală, şi rezultatul va fi iadul în tine. Adu-o imediat la lumină şi mărturiseşte:

“Dumnezeul meu, sunt vinovat în această privinţă”. Dacă nu faci aceasta, inima ta se va împietri tot mai mult. Pedeapsa păcatului este adâncirea in păcat. Nu numai Dumnezeu a pedepsit pentru păcat: păcatul însuşi se consolidează in cel păcătos şi răsplăteşte cu vârf şi îndesat. Nici o luptă sau rugăciune nu te va ajuta să te poţi opri din a mai face anumite lucruri, iar pedeapsa păcatului constă în aceea că. treptat, ajungi să te obişnuieşti cu el şi nu mai ştii că este păcat. Nici o putere în afară de Duhul Sfânt nu poate schimba consecinţele inerente ale păcatului.

..Dar dacă umblaţi în lumină după cum El este In lumină.” A umbla in lumină înseamnă pentru mulţi dintre noi a umbla după standardele pe care le-am stabilit pentru alte persoane. Fariseismul cel mai cumplit de astăzi nu este ipocrizia, ci irealitatea inconştientă.

Oswald Chambers