VIOREL IUGA – Sunt şi cu ajutorul Domnului voi rămâne o persoană care crede în valorile creştine prezentate în Sfintele Scripuri şi voi face ce depinde de mine ca cei care aşezaţi pentru o anumită perioadă la conducerea României să le cunoască…

agnus dei - english + romanian blog

viorel-iuga

Datorită întrebărilor primite de la unii colegi şi datorită unor comentarii pe paginile de socializare, pentru toţi cei interesaţi sinceri de adevăr, vreau să fac următoarele precizări:

1. Când am cerut Preşedintelui României să se exprime în dreptul familiei, nu am fost împotriva sau favorabil unui partid. Am dorit binele României!

2. Când am cerut să ne rugăm pentru alegerile din România, nu am avut în vedere binele unui partid. Am dorit binele României!

3. Când am cerut să ne unim şi să ne angajăm la 100 de zile de rugăciune pentru Preşedinte, parlamentari şi ţară nu am fost împotriva sau favorabil unui partid. Am dorit binele României!

4. Când v-am rugat să îi cerem Preşedintelui şi Guvernului să dea curs dorinţei cetăţenilor şi să organizeze referendumul pentru definirea clară a familiei, nu am fost împotriva sau favorabil niciunui partid. Am dorit binele României!

5. Când v-am rugat să…

Vezi articolul original 169 de cuvinte mai mult

Nelu Brie – Botezul cu Duhul Sfânt Partea 1 & 2

agnus dei - english + romanian blog

Efeseni 5:18 FOTO revralphie.com Efeseni 5:18 FOTO revralphie.com

TEXT Faptele Apostolilor 1:4-

4 Pe* când Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte acolo făgăduinţa Tatălui, „pe care”**, le-a zis El, „aţi auzit-o de la Mine.
5 Căci* Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi** fi botezaţi cu Duhul Sfânt.”
6 Deci apostolii, pe când erau strânşi laolaltă, L-au întrebat: „Doamne*, în vremea aceasta ai de gând să aşezi** din nou Împărăţia lui Israel?”
7 El le-a răspuns: „Nu* este treaba voastră să ştiţi vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa.
8 Ci* voi veţi primi o putere, când Se va coborî** Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.”
9 După* ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, S-a înălţat**…

Vezi articolul original 1.669 de cuvinte mai mult

Am o rugaminte

Rugaţi-vă neâncetat.
1 Tesaloniceni 5:17

Am o rugăminte

Am o mare suferinţă,
În sufletul meu.
Că atâta omenire,
Stă departe de iubire,
Şi de Dumnezeu.

Am o mare supărare,
Pentru fraţii mei.
Duşi în lumea de păcate,
Nici nu se gândesc la moarte,
Ce vor face ei?

Am şi eu o rugăminte
Doamne Sfânt Isuse!
Cheamă fraţii mei la Tine!
Cum te-ai îndurat de mine,
Nu-i lăsa Stăpâne.

Azi Îţi mulţumesc Isuse
Că m-ai ascultat,
Şi cu fraţii mei în slavă
Vom cânta o viaţă-ntreagă
Domnului Prea-Nalt.

Jeni Preda

Binecuvântat în cetate

Dumnezeu e în control

“Dacă vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tău, vei fi binecuvântat în cetate.” (Deuteronom 28.2-3)

La oraş, fiecare este plin de griji şi ocupaţii multiple, şi acela care e nevoit să trăiască acolo zi de zi, găseşte că este un loc istovitor. Oraşul este plin de frământări neîntrerupte, de zgomot, de agitaţie. Numeroase sunt ispitele vieţii din oraş, precum şi nevoile de tot felul. Dar pentru cine stă sub adăpostul Celui Prea înalt, aceste greutăţi îşi pierd tăria; cu această binecuvântare, credinciosul găseşte plăcere în datoriile sale şi o putere în cererile lui. Binecuvântarea Domnului îl păzeşte de rău, păstrându-1 în cinste. Atât pentru muncitori, funcţionari, cât şi pentru orice altă ocupaţie, viaţa de oraş constituie un prilej de a fi folositori, putând să lucreze cu folos pentru Domnul, printre aceste mulţimi grăbite. Putem prefera liniştea de la ţară, dar dacă nevoia ne cheamă la oraş, să n-o dăm la…

Vezi articolul original 54 de cuvinte mai mult

Ești gata să fii turnat ca o jertfă de băutură? (2)

  „Eu sunt deja turnat ca o jertfă de băutură…” (2 Timoiei 4:6, RV)

„Eu sunt gata acum să fiu turnat ca o jertfă”. Acesta este un act al voinţei, nu al sentimentelor. Spune-l lui Dumnezeu că eşti gata să fii jertfit; apoi acceptă consecinţele, indiferent care ar fi ele, fără nici o urmă de plângere, orice ar alege Dumnezeu. El te trece printr-o criză lăuntrică prin care nimeni nu te poate ajuta să treci. Din afară, viaţa ta poate părea aceeaşi; schimbarea se face în voinţa ta. O dată ce treci prin această criză la nivelul voinţei, atunci când ea se va manifesta în exterior, nu te vei mai gândi la preţ. Dacă nu-L laşi pe Dumnezeu să lucreze mai întâi Ia nivelul voinţei tale, rezultatul va fi doar stârnirea compasiunii faţă de tine însuţi.

„Să legi jertfa cu funii de coarnele altarului.” Altarul înseamnă foc – ardere, purificare şi izolare cu un singur scop: distrugerea oricărei afinităţi care nu este de la Dumnezeu şi a oricărei legături care nu este îndreptală spre Dumnezeu. Nu tu eşti cel care distruge aceste lucruri, ci Dumnezeu; tu leagă jertfa de coarnele altarului şi ai grijă să nu laşi loc autocompătimirii alunei când începe focul. După ce ai trecut prin foc, nimic nu te mai poate apăsa sau tulbura. Atunci când apare o altă criză, îţi dai seama că lucrurile nu te mai pot atinge ca înainte. Care este focul care-ţi stă în faţă acum?

Spune-I lui Dumnezeu că eşti gata să fii „turnat” ca jertfă şi Dumnezeu Se va dovedi a fi tot ceea ce ai visat vreodată că va fi.

OSWALD CHAMBERS