Mai revarsa Doamne a Ta iubire

În noaptea durerii, Doamne, la Tine vin,
Curg lacrimile sărate cu pelin.
Amărăciunea a curs ziua întreagă,
Mintea mea nu ştie, ce să înțeleagă.

Mai lasă îndurarea Ta cea mare, azi,
Trimite-mi harul din razele Tale calzi.
Îngrijorarea-mi risipește-o degrabă
Iartă-mi neputința, puterea-mi slabă.

Dă-mi biruința ce-o naşte Cuvântul,
Prin harul care-mi limpezește gândul.
Ce-mi dă puteri să trec orice suferinţă,
Prin iubirea ce-mi creşte, a mea credinţă.

Revarsă peste mine a Ta iubire,
Ce-o dai, celor ce-o cer fără părtinire.
Am motive, să-ţi aduc recunoştinţă,
Căci Tu mă porţi pe aripi de biruinţă.

De mă lovesc cu ură batjocoritori,
Mă-nfior ! Ca ei şi eu, te-am făcut să mori.
Te-am lovit cu păcatele mele, grele,
Cu firea-mi plină de pornirile rele.

Alături de ei te-am lovit cu ură,
La nechibzuință nu aveam măsură.
Mai revarsă Doamne a Ta iubire,
Sădeşte-n mine dumnezeiască fire.

Să-mi fac datoria cu destoinicie,
Din iubire şi sinceră vrednicie,
Urmând îndemnurile nemuririi…
Rodind bunul simț al îndatoririi.

Revarsă Doamne duh de înţelepciune,
Să umplu burduful faptelor bune.
Mai revarsă Doamne a Ta iubire,
Sădeşte-n mine, a ei însușire.

Dan Viorica

El e cu mine oriunde sunt

“Domnul va fi cu voi.” (2 Cronici 20.17)

A avut un mare har Iosafat, căci o mare mulţime ieşise împotriva lui; şi această făgăduinţă va fi şi pentru mine, căci am nevoi mari şi n-am nici putere, nici înţelepciune. Dacă Domnul este cu mine, puţin mă interesează dacă sunt părăsit de oameni. Dacă Domnul este cu mine, voi birui în lupta vieţii şi, cu cât încercările mele vor fi mai mari, cu atât mai slăvită va fi biruinţa. Dar sunt eu sigur că Domnul este cu mine?

Sigur că El este cu mine, dacă eu sunt cu El. Dacă eu am încredere în credincioşia Lui şi credinţă în Cuvântul Său, şi dacă ascult de poruncile Sale, El va fi sigur cu mine. Dacă eu aş fi de partea lui Satan, Dumnezeu ar fi împotriva mea, căci nu se poate altfel; dar dacă eu trăiesc ca să-L cinstesc pe Dumnezeu, pot fi sigur că şi El mă va cinsti pe mine.

Sunt sigur că Dumnezeu este cu mine, dacă Domnul Isus şi numai El este singurul meu Mântuitor. Dacă mi-am încredinţat sufletul singurului Fiu al lui Dumnezeu, atunci eu pot fi sigur că Tatăl va lucra cu toată puterea Sa, pentru că eu nu-L necinstesc pe Fiul.

Dumnezeu să-mi dea credinţă pentru ca să pun stăpânire pe această scurtă dar dulce făgăduinţă de astăzi. Doamne, împlineşte cuvântul Tău pentru slujitorul Tău! Fii cu mine în casă, pe stradă, pe câmp, în prăvălie, fie că voi fi împreună cu alţii, fie că voi fi singur! Şi fii de asemenea, Doamne, cu tot poporul Tău!

Charles Spurgeon

Lazar Gog – ORGANIZAREA SI SLUJIREA BISERICII (A 48-a Conventie a Bisericilor Penticostale din SUA si Canada 2016)

agnus dei - english + romanian blog

Lazar Gog

Pastor Lazar Gog, Biserica Emanuel, Anaheim, California.

TEXT 1 Corinteni 12:12-31

12 Căci, după cum* trupul este unul şi are multe mădulare şi după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot aşa** este şi Hristos.
13 Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un* singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie** iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, şi toţi† am fost adăpaţi dintr-un singur Duh.
14 Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe.
15 Dacă piciorul ar zice: „Fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup”, nu este pentru aceasta din trup?
16 Şi dacă urechea ar zice: „Fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup”, nu este pentru aceasta din trup?
17 Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul?
18 Acum dar, Dumnezeu…

Vezi articolul original 3.617 cuvinte mai mult