Vestea Buna: De ce trebuie să-i înțelegem pe apărătorii Barnevernetului?

agnus dei - english + romanian blog

Bodnariu Digi 24

Raspuns pentru articolul publicat la  DIGI 24 in data de 15 iunie 2016  – http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Opinii/Cazul+Bodnariu+de+ce+trebie+sa+intelegem+norvegia

…si republicat in 15 august  2016. DE CE?  – http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Opinii/Cazul+Bodnariu+de+ce+trebie+sa+intelegem+norvegia

VESTEA BUNA:

…Comentez […] comentariile unora care se trezesc de pe plaiuri mioritice să apere pe naziștii din fiorduri, împotriva tuturor evidențelor. De ce oare? Sunt acești scriitori de articole dezinteresați?
Că eu n-am primit un leu pentru sutele de ore de scris în favoarea cazului.
Și sunt absolut convins că toți cei ce au mers la mitinguri au făcut-o pe banii lor.
la fel cei ce au scris articolele în apărarea familiei Bodnariu.
S-a cheltuit nu s-a câștigat….

Citeste mai mult aici – https://vesteabuna.wordpress.com/2016/08/17/de-ce-trebuie-sa-i-intelegem-pe-aparatorii-barnevernetului-pentru-ca-acestia-iubesc-banii-proveniti-din-teroarea-inca-protejata-de-stat/

Vezi articolul original

O turmă și un Păstor

Motto:””Mai am și alte oi, care nu sunt din turma aceasta; și pe acelea trebuie să le aduc.
Ele vor asculta de glasul Meu, și va fi o turmă și un Păstor.”” Amin! Ioan 10:16.

După cum trăiam odată
În vremuri îndepărtate,
Eram morți, fără scăpare,
În greșeli și în păcate.

Dar Cel bogat în bunătate
– Dumnezeu, care-I milos –
Ne-a adus iarăși la viață
Împreună cu Hristos.

Și dragostea Sa pentru noi
Ni s-a arătat, astfel,
Trimițindu-Și Fiu-n lume
Ca noi să trăim prin El.

Că mult se rătăcise lumea
Prin păcatele făcute,
De ajunseseră cu toții
O turmă de oi pierdute.

Risipite și-mprăștiate
Ca turma fără păstori,
Acum devenise pradă
Lupilor cei răpitori.

Multe oi și miei din turmă
Au sfâșiat și au răpus…
Dar a venit Izbăvitorul,
Păstorul cel bun, Isus.

A adus cu El Cuvântul
Și toiagul de dreptate,
Ca să strângă laolaltă
Oile Sale împrăștiate.

Dar oile Lui erau, acum,
Oi pestrițe și seine
Care rătăceau întruna
Cu alte turme străine.

Și oile, în rătăcirea lor,
Multe L-au tăgăduit
Iar Isus Hristos, Păstorul,
De ele n-a fost primit.

Nerecunoscându-I glasul
Oile rele L-au împuns,
L-au lovit, lovit de moarte,
Și în coastă L-au străpuns.

Așa s-a-mplinit Cuvântul
Care L-a spus pentru noi,
Că El, Păstorul cel bun,
Își dă viața pentru oi.

Azi, Păstorul încă strânge
Oile Sale împrăștiate
Și chemându-le pe nume,
El le vindecă pe toate.

Acum este sus în ceruri
În a Sa Împărăție
Ca să pregătească locul
Și-n curând, iar o să vie

Să-Și ia oile turmei Sale
– Oile blânde, oile bune –
C-a lăsat poruncă sfântă
Laolaltă să se-adune.

Și să fie pregătite,
Că mai e puțină vreme
Și Păstorul se va-ntoarce
Ca pe toate să le cheme,

Să le ducă-n pășuni verzi
Unde-or pășuna în tihnă,
Și vor bea pe săturate
Din apele de odihnă.

Iar Isus Hristos, Păstorul,
Va fi în mijlocul lor,
Și va fi pentru vecie
O turmă și un Păstor.

Amin!

Ioan Vasiu

Cine are majoritatea?

“Nu te teme; căci mai mulţi sunt cei cu noi, decât cei cu ei.” (2 Împăraţi 6.16)

Cai şi care siriene cu o mare oştire îl înconjurau pe proroc la Dotan. Tânărul lui slujitor era înspăimântat. Cum să scape de o armată vrăjmaşă aşa de mare? Dar prorocul avea ochi pe care nu-i avea şi slujitorul lui, şi el, prorocul, putea să vadă o armată şi mai mare şi mai bine înarmată, care îl păzea de orice rău. Caii de foc sunt mai puternici decât cei de carne şi carele de foc sunt mai grozave decât carele de fier.

Aşa se întâmplă şi azi. Vrăjmaşii adevăraţi sunt nenumăraţi, cu putere, învăţaţi, vicleni, şi ei răstălmăcesc adevărul cum le convine; dar omul lui Dumnezeu n-are pricină să se înspăimânte de ei. Văzute sau nevăzute, fiinţe puternice sunt de partea adevărului. Dumnezeu ţine în rezervă oştiri care vor apăra în momentul când va fi nevoie, oştiri ale căror puteri de a apăra binele şi adevărul întrec cu mult puterile răului. De aceea să nu ne descurajăm şi să mergem în pas cu aceia a căror bucurie şi încredere îi ridică mai presus de orice teamă. Biruinţa este de partea noastră. Dacă lupta este grea, noi ştim că sfârşitul va fi biruinţa noastră. Credinţa care are pe Dumnezeu de partea ei este sigură de biruinţă. “Cei ce sunt cu noi, sunt mai numeroşi decât cei ce sunt împotriva lui Dumnezeu.

Charles Spurgeon