E luptă pe-a cerului cale

Azi, pe pământul făr’ de pace
Ca şi creştini, război avem de dus;
Nu e războiul dintre oameni, rase,
Ci este lupta de-a fi ca Isus!

Să fii curat şi blând şi plin de bunătate,
Dar în acelaşi timp puternic ca un leu,
Plăcut să fii, smerit şi s-ai în toate
Frumosul caracter din Dumnezeu!

Căci gingăşia laolaltă cu puterea
Azi parcă sunt ceva de ne-nţeles;
Dar Domnul, Cel ce este Viața
Ne-a arătat adevăratul sens.

Ca să fii blând precum un miel de jertfă,
Dar curajos precum un tânăr leu
Îţi trebuie mai mult decât puterea,
Îţi trebuie mai mult din Dumnezeu.

Când calci pe-a lui Isus cărare
Şi-n toate vrei mereu să fii ca El,
Şi diavolul curând îţi dă târcoale
Venind, subtil cu-al lui malefic ţel.

Dorinţa-i de-a te nimici e mare…
Şi fumegând balaurul în vale,
Nori negri se ridică-n zare:
‘Nainte-apar legiunile murdare.

Şi luptă-i pe-a cerului cale
Și-npotrivire e ades’ mereu,
Dar biruinţa e acelor care
Slujesc și Îl iubesc pe Dumnezeu!

Bunul Păstor te-ndeamnă cu blândețe
Să-naintezi pe cale orice-ar fi;
Cu-a Lui iubire-I te-nsoțește
Și vocea Sa se-aude zi de zi:

„Războinic brav, încinge-ţi armătura
Şi-al biruinţei steag ridică-l tot mai sus;
Vei birui, da, vei primi cununa,
Şi-o veşnicie vei fi cu Isus!”

Toma Paul Sergiu

Pedepsirea copilului, nu pentru totdeauna

“Voi smeri prin aceasta sămânţa lui David, dar nu pentru totdeauna.” (1 Împăraţi 11.39)

În familia cerească este disciplină, şi această disciplină este destul de aspră, pentru ca păcatul să fie privit ca un lucru grozav şi ca ceva amar. Solomon a fost tras de pe calea cea dreaptă de femeile străine; el a adus jertfe altor dumnezei şi în felul acesta L-a necinstit nespus de mult pe Dumnezeul tatălui său. Din această cauză zece părţi din cele douăsprezece câte avea împărăţia lui Israel au fost despărţite şi au ajuns ca un stat vrăjmaş. O mare durere a fost atunci pentru casa lui David, a cărei domnie a fost lovită astfel chiar de mâna lui Dumnezeu, ca urmare a purtării sale necredincioase. Domnul îi va pedepsi de asemenea pe slujitorii Săi cei mai buni şi cei mai scumpi, dacă ei se abat de la ascultarea legii Lui în totul; poate chiar în acest moment apasă asupra noastră o asemenea judecată. Să-I spunem Lui cu smerenie, ca Iov: “Arată-mi Doamne pentru ce te cerţi cu mine”.

Dar ce mângâiere la gândul că aceasta nu este “pentru totdeauna”. Pedeapsa păcatului este veşnică, dar aceea pe care Tatăl o dă copilului lui Dumnezeu este numai pentru o vreme. Boala, sărăcia, întristările sufleteşti vor trece după ce ele îşi vor fi făcut efectul pe care îl vrea Domnul. Aduceţi-vă aminte că noi nu mai suntem sub lege, ci sub har. Nuiaua lui Dumnezeu ne va face poate să suferim, dar sabia Lui nu ne va nimici. Povara noastră de azi are ca ţintă să ne aducă la pocăinţă, ca să nu pierim o dată cu cei răi.

Charles Spurgeon