“Portrete din cioburi” – Iubirea ce menţine aprinsă flacăra vieţii

 

 • În “Portrete din cioburi” Ligia Seman reia teme din cărţile sale precedente şi compune
  un roman arborescent, în două volume. Cartea sa este o analiză a eşecului şi triumfului
  în dragoste, o poveste despre convertirea la Dumnezeu, o istorie de familie, dar şi
  fresca unei lumi, a societăţii româneşti de dinainte şi după momentul Decembrie 1989.
  În construcţia sa, romanul “Portrete din cioburi” îmbină componente de roman creştin,
  roman de dragoste, de moravuri, politic, etc. Romanul poate fi privit şi drept unul
  intelectual.
  Ligia Seman şi lumea din romanele sale
  Ligia Seman este o prozatoare română creştină de valoare. Ligia Seman debutează în
  anul 1995 cu romanul “Funiile dragostei”, urmat de “Handicapul conştiinţei” (1999),
  “Tragedie şi triumf” (2004) şi “ Domnind peste împrejurările vieţii” (2006) – ultima, un
  volum de eseuri cu adresabilitate feminină, îmbinate cu psihoterapie, propunând soluţii
  biblice. Primele două cărţi menţionate prezintă pe lângă experienţa creştină a
  personajelor, şi o poveste de iubire bine conturată, ce aduce un plus de umanitate şi dă
  o notă romantică naraţiunii.
  „Dincolo de experienţa umană limitată este divinitatea”
  „Dincolo de experienţa umană limitată este divinitatea”, afirma cândva, scriitoarea.
  Acest adevăr este exploatat şi în „Portrete din cioburi”. Aici, Ligia Seman ne
  demonstrează cu talent că în labirintul ameninţător şi plin de tentaţii înşelătoare al lumii,
  a rămâne de partea binelui, adevărului şi purităţii reprezintă un act plin de eroism, un
  test al credinţei şi loialităţii faţă de Dumnezeu. Atât la vârsta adolescenţei cât şi a
  maturităţii, spiritul de compromis ne încearcă continuu, oferindu-ne ocazii de realizare
  materială, dar sacrificând idealurile înalte ale curăţiei de suflet, de caracter.
  O istorie de viaţă
  Una din temele romanului “Portrete din cioburi” ar putea fi atingerea fericirii prin iubire.
  Pe parcursul acţiunii, Gabriel, fiul lui Emil, ajunge să repete istoria de viaţă a tatălui său.
  Povestea se repetă cu cele două iubiri ale sale, Stela şi Isa. Autoarea pune foarte mult
  accent pe aceste idile, încadrându-le perfect în conjuncturi socio-politice specifice.
  Experienţa trăită de Gabriel cu Stela şi Isa ne arată latura realistă a eroului, însă pe cea
  şi sentimentală. Aceste relaţii îi determină lui Gabriel, destinul. Iată cum descrie
  autoarea lupta interioară a lui Gabriel, alături de Isa. „Când opiul trupului nu mai
  acţiona, în tot mai multe seri, în urma unei beţii a cărnii, Gabriel, obosit şi nervos,
  răsuflând lângă ea în întunericul dormitorului – îi scăpa printre degete. Trupul îi era
  lungit lângă ea, dar sufletul lui se îndepărta de ea, se întorcea mereu spre obsesia lui
  fixă, spre familia ce o părăsise. Stătea nemişcat şi ea la început credea că doarme, dar
 • apoi a înţeles că ochii lui erau deschişi şi realiza la ce se gândeşte el. Era chinuitor
  gândul că poate nu va mai putea face nimic să-l păstreze.”
  În căutarea sensului propriei existenţe
  Personajele principale, Emil şi Gabriel, tată şi fiu, vor afla în cele din urmă, prin
  intermediul experienţelor trăite, sensul propriei existenţe, dar şi sensul existenţei lui
  Dumnezeu. Din cauza acestor experienţe, inclusiv cele amoroase, cei doi îşi vor
  schimba, pe măsură ce trece timpul, concepţia despre viaţă, familie şi Divinitate. Emil şi
  Gabriel sunt personaje complexe şi ocupă poziţii înalte în societate. Cei doi sunt
  capabili de trăiri interioare profunde, devastatoare. Gabriel este tipul omului filosof,
  comtemplativ, un intelectual. “Aluziile lui Gorică la faptul că Gabriel e natural înzestrat
  pentru a urca în vârful piramidei, urmând pilda tatălui său, care în timpul studenţiei
  fusese secretar al Uniunii Tineretului Comunist, mult timp iscară în sufletul băiatului
  sentimente şi gânduri contradictorii.”
  Credinţa în Dumnezeu, singura forţă pentru supravieţuire
  Gabriel, tipul de intelectual care încearcă să se autodepăşească, trăieşte într-o realitate
  crudă. “Dorinţa uriaşă din interiorul lui de a-şi depăşi propria condiţie, de a se ridica
  deasupra oamenilor obişnuiţi, se lupta cu aversiunea faţă de armele care îi erau oferite
  – fuziunea cu teoriile materialismului dialectic. Nu putea accepta această filosofie în
  primul rând pentru că ea reprezenta fundaţia pe care se clădise viaţa tatălui său. Eşecul
  acestei vieţi îi adusese atâta suferinţă şi frustrare, încât se ferea de orice ar putea
  prevesti o istorie asemănătoare. În al doilea rând, politica bazată pe această filosofie
  excludea credinţa în Dumnezeu, despre care el nu ştia prea multe, dar care fusese
  totuşi singura forţă ce o ajutase pe mama lui să supravieţuiască şi să vadă un sens în
  tot ce îndurase.”
  Moravurile unei societăţi
  Romanul Ligiei Seman “Portrete din cioburi” poate fi considerat şi un roman politic. În
  paginile cărţii, autoarea evocă societatea socialistă vazută prin ochii unor intelectuali,
  tată şi fiu, Emil şi Gabriel. Autoarea prezintă moravurile acestei societăţi, falsitatea
  regimului politic. Însă niciodată nu s-a putut inventa o cale sigură de adormire a
  conştiinţei atunci când ai avut ocazia să cunoşti chemarea Cuvântului divin. Nu există
  nici linişte şi nici odihnă pentru cei care aleg să lase deoparte frumuseţea inocenţei de
  copil al lui Dumnezeu pentru plăcerile şi realizările de o clipă ale compromisului şi
  păcatului. Nimic nu se compară cu o conştiinţă curată faţă de sine şi faţă de ceea ce
  este bine şi drept, fiindcă indiferent cât de mult suntem minţiţi de societatea în mijlocul
  căreia trăim, totuşi Dumnezeu există şi noi am fost creaţi pentru El.
 • „O stea veşnică pe firmamentul Universului”
  Tema iubirii de Dumnezeu este omniprezentă în carte, în roman, ea înglobându-le pe
  cele amintite mai sus. Iubirea, dragostea de Dumnezeu este singurul lucru care îl ţine în
  viaţă pe Gabriel. Ea a fost singura care i-a menţinut aprinsă flacăra vieţii. El nu a încetat
  niciodată să creadă în Dumnezeu, indiferent de circumstanţe şi asta l-a definit ca om.
  Chiar dragostea sa pentru soţie se circumscrie şi se realizează ca urmare a dragostei
  pentru Creator. „Dragostea profundă dintre un bărbat şi o femeie, cu siguranţă sunt
  simbolul Celei mai mari opere de Iubire şi Răscumpărare, iar reflectarea acestei iubiri
  în vieţile celor din jur o stea veşnică pe firmamentul Universului, deosebită de orice altă
  stea a lumii acesteia.”
  În roman, dialogul are un rol foarte bine determinat si foarte important. Autoarea se face
  uşor înţeleasă şi exprimă totul în fraze simple, pe un ton familiar. La fel ca şi în celelalte
  romane, şi în “Portrete din cioburi” stilul Ligiei Seman este clar şi concis. Un alt lucru
  care o apropie pe autoare de cititorii săi este tonul degajat pe care acesta îl foloseşte.
  Limbajul utilizat demonstrează că Ligia Seman este o bună observatoare a realităţii.
  Concluzia care se desprinde din romanul “Portrete din cioburi” este că nici negura
  comunismului, nici tentaţiile bunurilor lumeşti nu pot să stingă dorinţa după Dumnezeu
  ce ia naştere atunci când ajungi să cunoşti Cuvântul Său. Preţul compromisului este
  amar şi plin de

  suferinţă, o cărare ce te aruncă în abisul disperării fără întoarcere.
  Totuşi, farmecul iubirii divine se revarsă pe drumul celui ce ajunge să învingă, chiar şi în
  urma multor greşeli, amăgirile unei lumi lipsite de repere morale autentice
  Octavian D. Curpaş
  Phoenix, Arizona

 

 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s