Nu vreau

                           Nu vreau să las în urmă foi murdare
Întinăciune, certuri și mărturii stricate
Nu vreau să fiu un blestemat ce apare
Din mlaștini prea umplute de pacate.

Nu vreau să port în suflet venin amar
Să nu am dragoste, nici pace, nici dor preasfânt
Nu vreau să fiu știut ca om veșnic hoinar
Ce are doar un simplu început.

Nu vreau să am o inimă de piatră
Cu mii de murdării ca un colos
Nu vreau să risipesc această viață
Și să sfârșesc fără Hristos.

Nu vreau… dar vreau pe veci de veci Stăpâne
Să luminezi a mea făptură și să-mi dai
Un duh ce se închină doar Ție
Și se uneste cu Tatăl cel din Rai.

                           David Banu

O chemare, o izbăvire

“Cheamă-Mă în ziua necazului, şi Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi!” (Psalmul 50.15)

Iată într-adevăr o făgăduinţă. Ea este pentru cazurile urgente: “în ziua necazului”. Într-o astfel de zi se face întuneric în mijlocul zilei şi fiecare oră care vine este mai întunecoasă decât aceea care a trecut. Să ne amintim atunci de aceste cuvinte care ni s-au spus anume ca să ne sprijinească în zilele noastre înnorate.

Ce îndemn plăcut şi plin de înţelegere: “Cheamă-Mă”. N-ar trebui să avem nevoie de această înştiinţare; a ne ruga ar trebui să fie o obişnuinţă permanentă şi de fiecare zi. Ce îndurare că avem libertate să-L chemăm pe Dumnezeu! Ce înţelepciune să folosim bine această îndurare! Este o nebunie să alergăm la oameni când Domnul ne cheamă să-I aducem Lui însuşi necazurile noastre. Să nu şovăim deci ca să facem acest lucru. Avem aici o făgăduinţă care ne dă curaj: “Te voi izbăvi”. Oricare ar fi greutatea sau nevoia, Domnul nu face nici o deosebire, dar făgăduieşte o izbăvire întreagă, sigură şi fericită. El va împlini, El însuşi, această izbăvire, cu mâna Sa. Să credem acest lucru; Dumnezeu preţuieşte credinţa.

Şi la sfârşit, iată rezultatul: “tu mă vei proslăvi”. Ah, să facem acest lucru cu prisosinţă. Când El ne va fi izbăvit, îl vom lăuda cu glas tare. Şi cum este sigur, că El ne va izbăvi, să-L lăudăm chiar de acum.

Charles Spurgeon

BABY CASPIAN KIDNAPPED IN NORWAY…UPDATE #9

Wings of the Wind

"He fall asleep in my arms.." - Nadia  July 28, 2016 „He fall asleep in my arms..”
– Nadia
July 28, 2016

„They have taken everything from me. I hope things work out soon.” – Nadia (July 28, 2016)

It has been a week since the last Update. Nadia had two more visitations this week, on Thursday and Friday. She is now back in Brandal and will make the trip to see her son again next Thursday and Friday in Bergen. Nadia waits until Monday, August 8th to see if the CPS will let her have Caspian until the very important hearing on August 25th.

As mentioned in earlier reports, a decision about Caspian’s custody will be made on August 25th.

Nadia received more visitation reports this week. The first is titled:

„Interaction between mother and Caspian”

Friday, July 22nd, 2016

„Good and calm mood preferentially entire assemblage. Mom had her eyes on the child throughout the assemblage. The child seemed…

Vezi articolul original 810 cuvinte mai mult

Îmbracă haina…

Îmbracă haina iubirii
Oricând, oriunde vei fi
Să-nvingi puterile firii,
Să poți spre Rai a sui.

Îmbracă haina blândeții
Plăcut să fii lui ISUS
Ca valul cel greu a tristeții
Să treacă de-aici spre apus.

Îmbracă haina candorii
Să vadă toți că ești bun
C-atunci din Țara splendorii
Vin frumuseți ce n-apun.

Îmbracă haina cea nouă
A sfântului har, revărsat
Să simți cum, din Slavă, o rouă
Din nou bucurie ți-a dat.

Îmbracă haina dreptății
C-așa-mpliniri vei primi
Să simți atmosfera Cetății
De-unde-ajutor va veni.

Îmbracă haina slujirii
Că-i mult de lucru pe-ogor
C-așa la altarul jertfirii
Vedea-vei pe-al tău Salvator.

Îmbracă o haină curată
Oriunde ai fi și oricând
Întreaga ființă să poată
Cânta Păstorului Blând.

George Cornici

Făgăduinţa întâlnirii viitoare

“Dar Eu vă voi vedea iarăşi şi inima vi se va bucura.” (Ioan 16.22)

Este sigur că Isus va veni din nou în curând şi, când El ne va vedea pe noi şi noi îl vom vedea pe El, va fi mare bucurie. O, dacă venirea Lui glorioasă ar fi cât mai curând!

Dar făgăduinţa Lui se împlineşte totuşi în fiecare zi, în alt sens. Bunul nostru Mântuitor, în multe rânduri ni se arată nouă “din nou”. El ne-a dat iertarea şi de fiecare dată când suntem întristaţi printr-o nouă greşeală, El vine la noi să ne aducă aminte de iertarea Lui. El ne-a descoperit că Dumnezeu ne-a primit şi, cum vede că credinţa noastră slăbeşte, Ei vine din nou ca să ne spună “Pace vouă” şi să bucure astfel inima noastră.

Prea iubiţilor, toate binecuvântările din trecut sunt garanţii pentru îndurările viitoare. Dacă Isus a fost cu noi, ni se va arăta din nou. Nu priviţi o binecuvântare din trecut ca ceva mort şi înmormântat după care să purtaţi doliu, ci socotiţi-o ca o sămânţă aruncată care se înalţă şi va răsări din ţărână pentru a vă îmbărbăta prin aceste cuvinte; “Eu vă voi vedea iarăşi”. Zilele acestea sunt triste pentru noi pentru că Isus nu este cu noi ca mai înainte; să prindem curaj, căci El nu este departe de noi. Picioarele Lui sunt iuţi ca ale cerboaicei sau ale unui cerb tânăr şi-L vor aduce la noi într-o clipeală din ochi. Să ne bucurăm deci, căci El ne zice: “Eu vă voi vedea iarăşi”.

Charles Spurgeon

Din Tara Luminii

Acela pentru care si prin care sunt toate
S-a dezbracat de slava-mbracand un trup de moarte
Din Tara Luminii EL coborat-a in noapte
La cei ce zaceau morti in lumea de pacate .

Si i-a luminat cu lumina Sa cereasca
Dar cei din vremea Lui n-au vrut sa-L recunoasca
Irod trimis-a armate incercand sa-L opreasca
Afland ca-n Betleem avea EL  sa se nasca.

In cer, multimi de ingeri cantat-au osanale
Cand ai luat chip de Om in a Plangerii Vale
In scutece-nfasat si asezat pe paie.
Dar pe pamant venirea-Ti adus-a tulburare.

Ti-au adus inchinare si magii si pastorii.
Si cei cu multe avutii , dar si sarmanii
Vazut-au implinindu-se ce-au spus profetii
Si carturarii invatati dar si pastorii simpli.

EL S-a nascut sa moara in Valea Umbrei Mortii
Spre-a lua asupra Lui pacatele-omenirii.
Manutele de copilas pe care le priveau pastorii
Urmau sa le strapunga cu piroane romanii.

Pentru mine, pentru tine El S-a intrupat
Si din dragoste gloria cerului a lasat.
Pentru-a ne da acel nume scump si minunat
De copil al Lui pe veci rascumparat.

Slava lui Dumnezeu in locuri preainalte
Si pace intre cei mantuiti de pacate,
Caci suntem azi primiti prin a Sa bunatate
In Paradisul Sau pentru eternitate.

Simona Clarisa Ghenea

El îl înlătură pe vrăjmaşul nostru

“A îndepărtat pe vrăjmaşul tău.” (Ţefania3.15)

Vedeţi căderea sa? Satana a pierdut stăpânirea sa în inimile noastre, cum a pierdut şi locul său în cer. Domnul Isus a nimicit stăpânirea Celui Rău în noi. Acesta poate să ne atace, dar nu poate să pretindă că suntem ai lui. Lanţurile lui nu ne mai înfăşoară; Fiul ne-a izbăvit şi noi suntem cu adevărat slobozi.

Acest vrăjmaş continuă, e drept, să se facă pârâşul fraţilor noştri; dar Domnul l-a izgonit şi din această slujbă. Apărătorul nostru îl forţează să tacă şi reduce la nimic învinuirile pe care ni le aduce el şi apără sufletul nostru, astfel că nici unul din atacurile diavolului nu poate să ne atingă.

Duhul cel rău ne va asalta prin ispite şi va căuta să se vâre în sufletul nostru; dar şi aici şi-a pierdut superioritatea lui de la început, întâietatea lui. El se va strecura ca un şarpe, dar nu va mai stăpâni ca un împărat. El îşi strigă blestemele sale împotriva noastră, ori de câte ori poate; dar spre marea noastră uşurare, glasul Domnului îl reduce îndată la tăcere şi-l sileşte să fugă ca un câine în faţa biciului. Lucrează Tu, Doamne, şi apără-i de lătratul diavolului pe cei pe care-i urmăreşte el şi care tremură la ameninţarea lui. Pune pe fugă pe vrăjmaşul lor şi arată-Ţi slava în ochii lor. Tu l-ai biruit, Doamne; pune-l acum pe fugă şi izgoneşte-l din lume.

Charles Spurgeon

ÎN FINLANDA… de George Alexander

agnus dei - english + romanian blog

Photo credit Sever Gheorghe Photo credit Sever Gheorghe

În Finlanda, casele de copii au câte două celule.
Nişte camere mohorâte, nişte camere reci, unde uşile grele, de puşcărie, se trântesc de pereți…

Aici sunt închişi copiii noştri. În puşcăriile lor. În închisorile care sunt mai fragile decât lagărele de concentrare, dar, din care, durerea răzbate, parcă, mai vie pentru orice ființă umană, aruncată, în secolul 21! pe cimentul rece, în Europa!, în celulele disperării.

Totul este secret. Protecția Copilului din Finlanda este foarte grijulie. Ființele acestea umane, copiii noştri, adică!, mor cu zile… Unii nu urmează nici măcar şcoala. Mor în puşcărie…
Desigur, Breivik are mai multe drepturi, ca orice criminal asupra căruia CEDO veghează conştiincios, să fie tratat cu respect, corectitudine, ba chiar cu lux dacă se poate, înveselindu-i monotonia şi gândurile-i negre.

La acea frumusețe de nedescris, la copiii noştri, CEDO n-a ajuns.

Mihai Smicală este omorât zilnic la o adresă secretă…

Vezi articolul original 169 de cuvinte mai mult