Izvorasul

Din adânc, adânc de inimi
Şi din tainiţe ascunse
Unde nu gândise nimeni,
Unde nimeni nu ajunse,

Dintr-un dor aprins de viaţă
Şi avântul spre lumină
A ţâşnit în dimineaţă
Izvoraşul mic din tină.

O gândire străvezie
Răsări din întuneric
În crăie de tărie,
Într-un veac de stei puternic.

L-au privit statui cu fală
Din înaltul împietririi
Când spunea el cu sfială
Sentimentele iubirii.

Îl scrutară porţi cărunte
Ca pe-o glumă slabă-n stare
Şi şi-au tras căciuli pe frunte
Să nu vadă-n pâclă Soare.

Se porni izvoru-ndată
Cu înţelepciuni de şarpe
Şi blândeţea delicată
A hulubului, pe ape.

Tot înconjurând întruna
Fără un sfârşit să vadă
Străbătându-şi văgăuna
Din cascadă în cascadă.

Şi s-a smuls din piatră-n piatră
Căsăpindu-se prin colţuri
Negăsind în cale-o vatră
Cu-arcuirea mândră-a bolţii.

Până când, în libertate,
A ieşit în câmp de luturi
Pornind buzelor crăpate
Răsăriri de începuturi.

Stropind setea pocăinţei
Cu-o răcoare de izbândă
A dat visului seminţei
Adăpare slobozindă.

S-au înaripat petale,
Ierbi porniră să-nverzească
Lăsând cântecul de jale
În credinţa pământească.

Pe gingaşe firicele
Porni viaţa să-şi ridice
Floricelele de stele,
Legănările de spice.

Imnul Dragostei plăpânde
Ghiocel strigă în lume
De pe apele sărinde
Alungate de pe culme.

Că o vale vestegită
Ochii îşi frecă de-argilă
Avântându-se-ndârjită
Înspre viaţă de la milă.

Pe cuvânt de ape repezi
Începu să se înalţe
Înviind morminte-n lespezi
Cu lăstarii de speranţe.

Până-ajunse-n munţi de vază
Ce izvoare risipiră
Că în ploile de rază
Bolovanii înfloriră.

Victor Bragagiu

Îmbrățișarea iubirii

În brațele iubirii uităm c-a fost furtună,
Simțim că aparținem Regatului ceresc
Și gândul și simțirea pot, foarte clar, să spună
Că-n ea, cu exaltare, oricând se odihnesc.

O starea-a-ngrijorării dispare din ființă
Atunci când ne cuprinde cu farmecul ei sfânt
Aleargă spre acei cuprinși de neputință
Să îi ridice iar, să le mai dea avânt.

E făr-asemănare a ei îmbrățișare
Și-atunci noi știm ce-nseamnă și har și Paradis
S-a dus la cruce s-avem descătușare,
Să nu uităm nimic din tot ce ea a zis.

Privirea ei suavă devotament produce
Fideli, vrem s-o urmăm la fiecare pas
Spre piscul biruinței, senină, ne conduce
Cu ea pe drum, oricând, e untdelemnîn vas.

Atingerea-i plăpândă creează vindecare,
Lucrează prin credință; sunt ca două surori
Ea nu ne părăsește când vine vreo-ncercare
Din lacrimi și suspine ea face sărbători.

În brațele iubirii e-o dulce mângâiere
De care-avem nevoie când zbuciumul e greu
Urmeaz-o ușurare, momente de tăcere
Să mergem, fără teamă, pe-acest îngust traseu.

Și noi te-mbrățișăm, ești fericirea noastră
Trăim în armonia ce-n Cer s-a zămislit
Buchetul de-adorări e-ntotdeauna-n glastră
Ca semn că de la tine cunună am primit.

George Cornici

Pregătit pentru slavă

“Dumnezeu dă îndurare şi slavă.” (Psalmul 84.11)

Nu este nimic de care să avem nevoie mai mult, ca de har, şi el ne este oferit fără plată. Să primim azi darul harului, pentru a ne susţine, a ne întări, a ne sfinţi. Harul ne-a fost dat în fiecare zi, până acum, şi Dumnezeu ni-l asigură şi pentru mâine. Dacă n-am primit decât puţin har, greşeala nu este decât a noastră, căci mâna Domnului nu s-a scurtat, pentru a nu-l răspândi din belşug. Putem să-I cerem atât cât avem nevoie, fără a fi refuzaţi vreodată. Poate că nu ne va da aur, nici măriri pământeşti, dar ne va da harul Său; sigur că va adăuga încercări, dar ne va da harul Său după gravitatea lor. Vom fi chemaţi să lucrăm, să suferim, dar în acelaşi timp vom primi tot harul de care avem nevoie.

Priviţi apoi de ce este urmat acest har: de slavă. Acum nu avem nevoie de ea, căci nu suntem încă pregătiţi; dar ne va fi dată la timpul nimerit. După ce am mâncat pâinea harului, vom bea vinul slavei. Trebuie sa trecem prin locul sfânt, care e harul, pentru a ajunge la locul preasfânt, – slava. În aceste cuvinte: “şi slavă” este o pricină care să ne facă să tresăltăm de bucurie. Încă puţin timp, foarte puţin… şi slava va fi pentru totdeauna!

Charles Spurgeon

Appeal to Oslo, Stryn, Bergen and the Rest of Norway!

Delight in Truth

Hello friends from Norway

I am dr. Chris Prunean from California, the blogger at delightintruth.com.  As a father of 4 children and a physician, I would like to motivate you, the great people of Norway to no longer be silent about the human rights violations committed by the Child Protective Services in Norway.

It is now international news that the Norwegian CPS is removing children from good and loving families for trivial matters, and in the process it violates basic human rights.

The CPS confiscated the 5 Bodnariu children in Naustdal without a social investigation, without warning, and without due process for the parents.  Moreover, no evidence of abuse was found on any of the children. Now imagine the horror the parents have experienced when they found bruises and scrapes on their children during visitation! These are injuries which happened to the children while under CPS custody!

Ezekiel, the youngest…

Vezi articolul original 522 de cuvinte mai mult

Adi Mocan – Nu lasati ca neintelegerile sa va desparta de acei oameni de care v-a legat Dumnezeu prin Duhul Sfant

agnus dei - english + romanian blog

Adi Mocan

Nu lasati ca neintelegerile sa va desparta de acei oameni  de care v-a legat Dumnezeu prin Duhul Sfant.

Text Faptele Apostolilor 15:36-41

36 După câteva zile, Pavel a zis lui Barnaba: „Să ne întoarcem şi să mergem pe la fraţii din* toate cetăţile în care am vestit Cuvântul Domnului, ca să vedem ce mai fac.”
37 Barnaba voia să ia cu el şi pe Ioan*, numit Marcu,
38 dar Pavel socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela care îi* părăsise din Pamfilia şi nu-i însoţise în lucrarea lor.
39 Neînţelegerea aceasta a fost destul de mare, ca să-i facă să se despartă unul de altul. Barnaba a luat cu el pe Marcu şi a plecat cu corabia la Cipru.
40 Pavel şi-a ales pe Sila şi a plecat după ce a fost încredinţat* de fraţi în grija harului Domnului.
41 El a străbătut Siria şi Cilicia…

Vezi articolul original 1.748 de cuvinte mai mult

April 16 is coming! Worldwide Protest!

agnus dei - english + romanian blog

April 16

April 16 is coming! Worldwide Protests in major capitals!

Vezi articolul original