DOMNUL ALINĂ

Fata mea, nu uita binecuvântarea Domnului
Şi nici una din binefacerile Lui !
Când inima ţi-e frântă şi suferinţa apasă,
Nu uita ! Domnul singură,  nu te lasă.

Duhul zdrobit în luptă îşi fortifică călirea,
Domnul prin Har ţi-a dat  mântuirea!
Nu pot să te doboare, suferinţele ce dor,
Balsamul pus de El, e vindecător.

Nu uita! După orice nor, apare iar soarele
Şi Domnul e cel ce aprinde cuptoarele,
El vrea să facă din tine un aur strălucitor,
De aceea te trece uneori prin cuptor.

Va fi mereu cu tine, te va scoate biruitoare,
Vei vedea izbăvirea, vei fi triumfătoare!
Vei vedea ajutorul, când duşmanul loveşte,
Căci Isus veghează, te apără şi te iubeşte.

Nu uita ! Oţelul, acolo, în cuptor se căleşte,
Pe noi în încercări, Domnul ne oţeleşte.
Tot ce e mizerie şi rău în noi, trebuie curăţit,
Isus prin jertfă, mântuirea ne-a dăruit.

Încrede-te în Isus, El e Stânca ce te ţine,
Se-ngrijeşte cu drag de tine şi de mine.
Nu strânge amărăciunea în sufletul tău,
Mustrarea îţi face numai bine, nu rău!

Nu uita! Eşti  un copil a lui Dumnezeu,
Şi Isus este scutul şi apărătorul tău.
Ascultă şi citeşte zi de zi Cuvântul Său!
Cuvântul te va păzi de tot ce este rău.

Rugăciunea-ţi poartă sufletul spre rai,
In nepăsare, nici o clipă să nu stai.
Rămâi lângă Isus, te luptă, fii trează!
Numai Isus, să ştii,  înviorează!

Primeşte sfatul, îndemnul nu-l respinge,
Chiar dacă te doare şi-ţi vine a plânge.
Isus cu milă priveşte, lacrima o strânge,
Pentru păcatul tău, El a plătit cu sânge.

Păcatul meu şi al tău cu sânge l-a plătit,
Neprihănit era, dar fiindcă ne-a iubit,
S-a jertfit, ne-a dat prin Har Mântuirea.
Din iubire, El face în noi curăţirea.

Nu te întrista, când vine mustrarea,
Căci căinţa, ne aduce îndreptarea.
Mustrarea-i făcută să ne înţelepţească,
Cel ce-o primeşte, o să trăiască.

Învăţătura-i sfeşnic, ţine mintea trează,
Sfatul e candela, ce calea luminează.
Îndemnul şi mustrarea sunt pe calea vieţii
Străjerii consecvenţi în anii tinereţii.

Domnul ne vrea cu gelozie pentru El,
Alege-l pe Isus, pe vecie, drept ţel.
În rugăciune mulţumeşte şi cere iertare,
Să fii biruitoare în orice încercare.

Te îndemn să priveşti, numai la Isus,
Să mergi drept pe cale, raiul e sus.
Acolo vei uita de lacrimi şi suferinţă,
Urmează-L pe Isus, cu credinţă.

El te va mângâia şi lacrima-ţi va şterge,
Într-o zi mult mai mult vei înţelege.
Să te ocrotească mă rog, Lui, fierbinte
Cum poate să se roage un părinte.

Te iubesc fetiţa mea, mai mult decât crezi,
Ştiu că într-o zi ai să poţi să vezi,
Cât de mult te iubesc şi cât îmi doresc
Să fi fericită şi aici şi-n raiul ceresc.

Rămâi lângă Isus mereu şi vei fi fericită,
Să-ţi fie Isus ţinta şi vei fi neprihănită.
El va veghea, Te va păzi de cel rău.
Nădejdea să-ţi fie, veşnic în Domnul tău.

Dan Viorica

O pildă pentru alţii

“Ce aţi învăţat, ce aţi primit şi auzit de la mine, faceţi; şi Dumnezeul păcii va fi cu voi.” (Filipeni 4.9)

Cât e de frumos pentru un om, să poată, ca Pavel, să fie urmat întocmai cu folos de alţii. Să ne ajute Domnul, prin harul Lui, să-l luăm ca pildă în fiecare zi.

Daca, cu ajutorul de sus, noi punem în practică învăţătura lui Pavel, ne putem bucura de făgăduinţa de la urmă. Şi ce făgăduinţă! Dumnezeu, căruia Ii place pacea, şi o răspândeşte, va fi cu noi. “Pacea să fie cu voi!” iată deja o făgăduinţă mare şi dulce; dar, când însuşi Dumnezeul păcii este cu noi, e cu mult mai mult; este întocmai ca izvorul cu fluviul său, soarele cu razele sale. Dacă Dumnezeul păcii este cu noi, ne vom bucura de această pace care întrece orice pricepere, şi aceasta chiar în împrejurările care ameninţă s-o nimicească. Dacă oamenii se ceartă, noi trebuie să fim aducători de pace, dacă Împăciuitorul este cu noi.

În cărarea adevărului se găseşte adevărata pace; şi, dacă o părăsim, ne vom rătăci, cu siguranţă. A fi mai întâi curat, apoi paşnic, este rânduiala înţelepciunii şi a experienţei. Să urmăm deci linia trasă de Pavel şi Dumnezeul păcii va fi cu noi, cum era cu apostolul.

Charles Spurgeon

BILINGUAL! COMUNICAT OFICIAL / OFFICIAL STATEMENT: CAZUL BODNARIU – ÎN AȘTEPTAREA DECIZIEI TRIBUNALULUI / AWAITING THE COURT’S VERDICT

POPAS PENTRU SUFLET

Dragii noștri,

Procesul din zilele de 14 și 15 Martie s-a încheiat!

Suntem recunoscători tuturor pentru rugăciuni și zile de jertfă, pentru suportul dumneavoastră!

Intrăm într-o perioadă de așteptare a deciziei instanței, cu simțământul că am făcut tot ceea ce a depins de noi ca oameni, conștienți de faptul că lucrurile sunt în voia lui Dumnezeu și încrezători în planurile Sale bune pentru viața noastră!

Continuăm să ne rugăm și să postim după programul stabilit pentru cele 40 de zile înainte de 16 Aprilie! De asemenea, continuăm campania trimiterii de scrisori la instituțiile publice și demnitarii din conducerile locale și de stat din toate țările.

Atunci când vom avea un verdict, îl vom anunța într-un comunicat oficial! Rugăm toate spațiile mediatice să dea dovadă de spirit de responsabilitate și etică jurnalistică, respectând acest timp de așteptare. Menționăm că datorită sărbătorilor, este posibil să nu primim decizia până în prima săptămână…

Vezi articolul original 230 de cuvinte mai mult