Vizitari supranaturale din partea lui Isus, care zguduie Iranul

agnus dei - english + romanian blog

Vizitari supranaturale din partea lui Isus, care zguduie Iranul

Când lumea vede acțiunile barbare ale Statului Islamic, există tendința de a se vorbi despre război sau despre lipsa de speranță și înfrângere. În ciuda răului, echipa CBN s-am întâlnit cu niște creștini din Kurdistan care spun că Dumnezeu lucrează în zone în care ai impresia că domnește răul. Veți urmări câteva povești ale unor întâlniri supranaturale cu Isus, iar acestea au loc în Orientul Mijlociu.

În timp ce SIIL cucerește părți din nordul Irakului și persecută minoritățile creștine, în timp ce Iranul continuă să înăbușe libertatea religioasă, s-a întâmplat ceva surprinzător: Evanghelia a început să se răspândească.

”Deși întunericul vine, încercând să elimine sarea și lumina, luând vieți și aducând durere și suferință, vedem totuși creșterea prezenței lui Dumnezeu, a închinării, a rugăciunii, a experimentării lui Isus, iar oamenii se deschid față de Evanghelie, primindu-L și urmându-L pe Isus, chiar și cei din mediul musulman”, a afirmat Fabian.

Fabian…

Vezi articolul original 538 de cuvinte mai mult

De ce e linişte?

Mărgăritare albe strălucesc pe cer;
Cărările, sub plapuma de lână, pier;
„- O, ce  mare tăcere este  în jur!
De ce nu sunt oameni  de jur împrejur?”

-Unde sunt toţi  păstorii de pe câmpie?
Şi toţi   învăţaţii şi a lor mândrie?
-Unde sunt cântecele voioase din zori,
Ce alungau tristeţe  şi cenuşiii nori?

Ceru-i deschis şi aud un cântec de dor,
Ce străbate încet din ţara zorilor:
”-Nu mai e loc,  în inimi, de niciun cânt,
Şi nici pentru al Domnului Sfânt Cuvânt.”

-Creează-ţi  o Iesle în  inima ta!
Îngerii cei sfinţi să se roteasca în ea!
Nu va mai fi tăcere nicicând în jur,
Şi vor fi arhangheli, de jur împrejur!

-Creează-ţi o Iesle în  inima ta!
Isus Cristos să stăpânească în ea!
Nu va mai fi  tăcere  nicicând, în jur!
Doar dragostea Pruncului de jur împrejur!

Arancuteanu Eliza

În Isus avem totul

“Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii. Voi aveţi totul deplin în El.” (Coloseni 2.9-10)

Toate calităţile Domnului Cristos ca Dumnezeu şi ca om sunt la îndemâna noastră. În această desăvârşire care este în El, noi avem totul deplin. Aceste însuşiri, El nu ni le dă direct; El face însă ca ele să slujească spre binele nostru. Atotputernicia Sa, atotştiinţa Sa, atotînţelepciunea Sa şi atotprezenţa Sa vor fi puse în mişcare ca să ne ajute. Harul şi credincioşia Sa, nesfârşita dragoste şi puterea Sa nemărginită, aceste însuşiri, care sunt stâlpii templului mântuirii, ne sunt date ca moştenire veşnică. Toată duioşia inimii Mântuitorului nostru, toată puterea braţului Său, toate bucuriile cununii Sale sunt pentru noi. Cristos în întregime, cu caracterul Său adorabil de Fiu al lui Dumnezeu ni S-a dăruit pentru cel mai mare bine al nostru. Înţelepciunea Sa ne va cârmui, cunoştinţa Sa ne va învăţa, puterea Sa ne va apăra, neprihănirea Sa va garanta pentru noi, dragostea Sa ne va încălzi şi ne va îmbărbăta. Tot muntele de comori al lui Dumnezeu ne este accesibil, ca să scoatem comori ascunse din minele Sale. “Toate aceste lucruri sunt ale voastre”, da, toate! Oh, ce dulce este să avem pe Domnul Isus, să ne îndreptăm totdeauna spre El, cu o încredere deplină, să-I cerem ceea ce ne-a făgăduit şi ceea ce în dragostea Sa este totdeauna gata să ne dea.

Charles Spurgeon