CUM ”LUCREAZĂ” BARNEVERNET ȘI SE POATE ”LUCRA” BARNEVERNET (BILINGV)

POPAS PENTRU SUFLET

Am primit un comentariu de la Arianne H. Christiansen, una din multele victime Barnevernet. În baza unei sesizări zis ”anonime”, acest caz a fost abordat de lege și catalogat ca un scandal. Iată ce scrie Arianne H. Christiansen, apoi secvențele înregistrate (subtitrate în engleză) ale convorbirii ei cu cei de la Barnevernet.

I managed to catch Barnevernet on their lies and contradictions. Aften an unusual experience some years ago, I was put on a mission to do what I have done. On the 9th of November 2015, the police in Kongsberg, the town in Norway where these crimes had been committed, opened an investigation. The police person in charge at this time is Laila Seim Krogh. She can confirm to any press or media who want to write about it, that this is true. Her phone number in Norway is: (if media is concern, please contact me for the number…

Vezi articolul original 293 de cuvinte mai mult

Incercare

În noaptea lungă de durere,
Isus, la pat, când zac, înfrânt,
M-ajuți  în clipe de veghere,
La Tine, să găsesc putere,
Îmbărbătare și avânt.

În orele de-nsingurare,
Când toți ceilalți se odihnesc,
Rămâi cel credincios și tare,
Alături stând în încercare
Prin Tine, ca să biruiesc.

Dacă mi-e dată-ndurerarea
Ce mă apasă deseori,
Eu știu că-mi crești astfel răbdarea
Să pot și eu cânta cântarea
Acelor ce-s învingători.

Și chiar de boala nu mi-o place
Cum stau crispat și închircit,
Prin rugăciune-mi aflu pace,
Isuse, grija Ta mă face
Să fiu asa de fericit!

O, suferința-i trecătoare,
Dar celor care n-au cârtit,
Le dai cununi nepieritoare,
La marea zi de sărbătoare,
În locul ce le-ai pregătit!

Și iată că se-arată zorii,
Genunile se risipesc,
Tu, Doamne, îmi împrăști norii,
Se-aud degrabă vestitorii,
Convoiului Împărătesc.

Ionel Adrian Gugea

Acoperit şi ocrotit

“El te va acoperi cu penele lui, şi te vei ascunde sub aripile lui. Căci scut şi pavăză este credincioşia Lui.” (Psalmul 91.4)

Ce comparaţie plăcută şi binefăcătoare! Aşa cum o cloşcă îşi ocroteşte puii şi le îngăduie să se adăpostească sub aripile ei, tot astfel, Domnul ocroteşte pe poporul Său şi-i îngăduie să se ascundă în El. N-am văzut noi puişorii cum scot capul de sub aripa mamei lor? N-am auzit noi ciripitul lor care exprimă bucuria lor? Tot aşa să ne adăpostim şi noi sub scutul Dumnezeului nostru. Vom găsi acolo o pace nespus de mare, gândindu-ne că El ne ocroteşte şi ne păstrează credincioşi. Atâta timp cât El ne ocroteşte astfel, suntem fără teamă. Ar fi ciudat dacă ar fi altfel; cum am putea să fim neliniştiţi, când însuşi Dumnezeu vrea să fie adăpostul nostru, locul nostru de scăpare şi odihna noastră?

Să înţelegem acest lucru şi, bucurându-ne de ocrotirea Lui sigură vom putea să luptăm pentru El. Avem nevoie pentru aceasta de scut şi de platoşă, dar dacă noi ne încredem în adevăr în El, adevărul Lui ne va sluji de armătură din cap până în picioare. Domnul nu poate să mintă; El rămâne credincios poporului Său şi făgăduinţa de mai sus este sigură. Adevărul este scutul de care avem nevoie. Înapoia lui noi suntem la adăpost de săgeţile arzătoare ale vrăjmaşului.

Apropie-te, suflete al meu, şi ascunde-te sub aripile Sale încăpătoare; ele să fie întăritura ta şi tăria ta.

Charles Spurgeon