Sub cruce

Îmbrăţişez piciorul crucii arse
Strivită de atâta suferinţă,
Pe care Scumpul Domn Iubit
Mi-a dat iertare şi credinţă …

Aş vrea s-o-ntreb despre Mântuitor
Dar, vechiul strai ce-l poartă îmi vorbeşte
Despre  o suferinţă cum nicicând n-a fost,
Şi-n care, nimeni, nu se regăseşte.

Îmi sprijin capul de al ei picior,
Să-I caut plânsul, blândului Păstor,
Să-I aud glasul cum mă strigă…
…Şi-n gând, mă înfior…

O cruce! Şi atâta suferinţă!
Pentru Acel ce ne-a iubit;
A suferit s-avem  credinţă
Şi dreptul de întâi născut.

Ii simt in Duh a Sa  durere
Mi-e greu să mă gândesc la El,
În clipele cele mai grele,
La Domnul nost’, Emanuel…

O simt jelită vechea cruce,
Şi lacrimile Lui le simt …
Dar, o lumină mă conduce
La Învierea din mormânt,

La zorii zilei glorioase,
Mirarea celor trei Marii,
‘Nvierea Domnului în slavă
Promisiunea, că va reveni.

Mă strâng mai tare lângă cruce,
Mi-acopăr faţa-n vechiul ei,
L-aştept sub  ea, c-a suferit cu Domnul,
Mă-nchin în Duhul Sfânt  ce lângă EL mă duce.

18 noiembrie 2015
SandaTulics

Nici o condamnare

“În zilele acelea, şi vremea aceea, – zice Domnul – se va căuta nelegiuirea lui Israel, şi nu va mai fi, şi păcatul lui Iuda, şi nu se va mai găsi; căci voi ierta rămăşiţa, pe care o voi lăsa.” (Ieremia 50.20)

Într-adevăr, un cuvânt glorios. Ce iertare desăvârşită este făgăduită aici acestor popoare aşa de păcătoase, Israel şi Iuda. Păcatul lor va fi în aşa fel îndepărtat că nu se va mai găsi, şi aşa de bine şters că nu va mai exista. Slăvit să fie Dumnezeu că iartă!

Satana caută păcatele prin care poate să ne învinuiască, vrăjmaşii noştri le caută pe acelea cu care pot să ne împovăreze, şi însăşi cugetele noastre se străduiesc cu o râvna bolnăvicioasă să ne apese cu greutatea lor. Dar când Dumnezeu ne priveşte prin sângele preţios al Domnului Isus, teama care ne cuprinsese dispare, pentru că aceste păcate “nu mai sunt”, “ele nu se mai găsesc”. Dumnezeu a şters întinăciunile noastre şi a uitat nelegiuirile noastre. Jertfa Domnului Isus a aruncat pentru totdeauna în marea uitării păcatele noastre. Aceasta ne face să ne bucurăm şi să cântăm de veselie.

Însuşi Dumnezeu este Acela care dă iertarea Sa aleşilor Săi. Cuvântul Său de iertare nu este numai acela al unui rege, ci şi acela al unui Dumnezeu. El dă iertare şi noi suntem iertaţi. El ne-a împăcat cu Sine şi din acea clipă poporul Său este dincolo de orice teamă de condamnare. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu, care ne-a înlăturat cu totul păcatele

Charles Spurgeon