Acum, fii tu ce-a fost „Ilie”

Un glas sfânt striga în pustie:
”Este-aproape Împărăția,
Pocăiți-vă! Să fie
Drum deschis pentru Mesia.

Să vă-ntoarceți inimile
Pervertite de cel rău
Unele-nspre altele
Și-nspre bunul Dumnezeu!”

Și a-nceput să restaureze
Ce vrăjmașul a stricat
Și în suflete să așeze
Tot ce-i bun, sfânt și curat.

Și astfel, calea a pregătit
Mielului plin de Iubire
Care-a venit și S-a jertfit
Pentru-ntreaga omenire.

El îndrepta la toți privirea
Spre Izvorul de Apă vie,
În care-I viața și-nvierea
Și toată gloria, pe vecie…

De-acum tu, cel pregătit
De un „Ilie” prin pustie,
Tu care-ai fost mântuit…
Acum, fii tu ce-a fost „Ilie”;

Un glas ce strigă fără oprire
Vestind Evanghelia, lumii
Chemând pe toți la mântuire,
Deschizând drumul Luminii…

Vestește-ntr-a lumii pustie
Și îndeamnă la mântuire
Căci Domnu-I gata să revie
În deplină slavă și mărire.

Acuma-i vremea pregătirii
Pentru a-L întâmpina…
Vestește-L zilnic omenirii
Să-și despietrească inima…

Ioan Hapca

Curăţire deplină

“Vă voi stropi cu apă curată şi veţi fi curăţiţi; vă voi curăţi de toate spurcăciunile voastre şi de toţi idolii voştri.” (Ezechiel 36.25)

Ce prilej de bucurie pentru noi! Cel ce ne-a curăţit cu sângele Domnului Isus, ne va spăla cu apa Duhului Sfânt. Dumnezeu a zis şi El va face lucrul acesta: “Veţi fi curaţi”. Doamne, noi simţim întinăciunea noastră şi plângem din cauza ei; dar avem mângâierea că ştim chiar din gura Ta că suntem curaţi. O, binevoieşte de grăbeşte această lucrare, Te rugăm stăruitor! El ne va izbăvi de păcatele noastre cele mai grele. Necredinţa din naştere şi poftele înşelătoare care se războiesc cu sufletele noastre, gândurile mârşave de mândrie şi toate îndemnurile diavolului, care ne împing să defăimăm Numele Domnului Isus, vor fi îndepărtate din inimile noastre pentru totdeauna.

El ne va curaţi şi de toţi idolii noştri de aur sau de lut; de dragostea necurată ca şi de exagerarea în dragostea noastră. Ceea ce am iubit până la idolatrie, va fi zdrobit în noi sau noi vom fi despărţiţi de aceşti idoli.

Dumnezeu ne înştiinţează aici prin versetul de mai sus, ce are de gând să facă El însuşi; Cuvântul Său este hotărât şi sigur, şi noi putem să nădăjduim cu curaj în împlinirea acestui Cuvânt. Curăţirea noastră este una din binecuvântările legământului cu Dumnezeu şi acest legământ este bine întemeiat şi sigur.

Charles Spurgeon