Ziua mulţumirii

Doamne, unde aş putea să găsesc cuvinte-alese
Să Îţi mulţumesc Isuse pentru rodu-mbelşugat…
Pentru toamna minunată ce ne mângâie fiinţa,
Pentru-al Tău Cuvânt prin care iar ne-ai binecuvântat!

Mulţumim pentru Iubirea ce-o simţim mereu în viaţă,
Pentru pacea negrăită ce-o reverşi peste popor…
Mulţumim că ne veghezi…ne conduci cu dreapta Ta
Iar când valuri se ridică Tu ne vii în ajutor!

Mulţumim Iubit Părinte pentru apă, pentru pâine,
Pentru fructele zemoase, pentru mustul aromat
Pentru sfânta sărbătoare ce-ai lăsat în viaţa noastră
Să putem să-Ţi mulţumim că ne-ai binecuvântat!

Mulţumim c-ai pus în noi dorul după ţara Ta
Şi ne-ai dat aripi de zbor spre albastrul infinit…
Mulţumim că ne îngădui, că ne ierţi, ne ocroteşti,
Mulţumim că ne iubeşti…mulţumim că ne-ai iubit!

Maria Luca

Slujba lui, faţa lui, numele lui

“Robii Lui îi vor sluji. Ei vor vedea faţa Lui şi Numele Lui va fi pe frunţile lor.” (Apocalipsa 22.3-4)

Trei binecuvântări alese vor fi partea noastră când vom fi în slavă.

1. “Robii Lui îi vor sluji.” Noi vom sluji Domnului Isus. Nici un alt stăpân nu ne va mai apăsa şi nici o altă slujbă nu ne va obosi. Noi îi vom sluji întotdeauna în chip desăvârşit, fără oboseală şi fără greşală. Pentru un om sfânt, acesta este cerul: să slujească numai Domnului Cristos; şi, a fi socotit de Domnul Cristos ca slujitor al Său pentru veşnicie, aceasta este cea mai înaltă dorinţă a inimii noastre.

2. “Ei vor vedea faţa Sa.” Aceasta este cea mai mare cinste şi slavă pentru cel credincios şi totodată şi răsplata lui. Atunci noi Îl vom cunoaşte pe Stăpânul nostru, căci îl vom vedea aşa cum este. A vedea faţa lui Isus este cea mai mare favoare pe care poate s-o dorească orice slujitor credincios al Lui. Ce ar fi putut să ceară mai mult Moise, decât: “Fă-mă să văd faţa Ta”?

3. “Numele Său va fi pe frunţile lor.” Ei Îl vor privi pe Domnul lor, până ce numele Său va fi ca o imagine pe fruntea lor. Lucrarea ascunsă a harului înăuntrul fiecăruia, devine puţin câte puţin vizibilă pe faţa oricui trăieşte în legătură directă cu Cristos.

Doamne, dă-mi aceste trei haruri de aici de pe pământ, ca să le pot avea în toată plinătatea în cerul Tău prea fericit.

Charles Spurgeon