Inchinare

Tremură frunza în aur de toamnă,
Plânge arama sub brumă,
Păsări împletesc unghiuri în dans,
Departe-i înaltul de humă…

Scurmă cu gheare guzganii-n pădure
Dulcele miez să-l adune,
‘N tristețe de foc se uită  spre noi,
Soarele… dincolo de culme.

Brumă şi ceață-n  acord se-nsoțesc,
Petrec sub luna cea nouă,
Negura-și întinde a poalei-peceți,
Despărțind  ziua în două.

Ceru-mbrăcat în aștrii-sclipind,
Privește liniștit spre pământ,
În licări stelele scutură – aur,
‘N acordul noului cânt.

Se-aud voci în rugă, frânturi de cuvinte,
‘Nălțate spre cer, Creator,
Se-oprește vântul  din dansu-i,
Ascultă mesajul iubirii
‘L’îngână alături de Mijlocitor.

Tot ce are suflare să-L laude pe Domnul!

Sanda Tulics

Mai întâi Dumnezeu, apoi celelalte

“Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra.” (Matei 6.33)

Cum începe Biblia? “La început Dumnezeu. Aşa să fie şi-n viaţa noastră. Căutaţi din tot sufletul vostru mai întâi şi înainte de toate împărăţia lui Dumnezeu ca un loc deosebit pentru voi, şi neprihănirea Lui care este caracterul vieţii voastre. Celelalte vi se vor da de Domnul însuşi, fără ca voi să vă îngrijiţi de ele. Tot ce este de trebuinţă pentru această viaţă şi pentru evlavie, vi se va da pe deasupra.

Ce făgăduinţă minunată! Hrana, îmbrăcăminte, locuinţă şi tot ce trebuie, Dumnezeu Se obligă să vă dea, dacă voi îl căutaţi numai pe El. Ocupaţi-vă voi de lucrările lui Dumnezeu şi El Se va ocupa de nevoile voastre. Când cumpăraţi o marfa de valoare, hârtia de împachetat şi sfoara de legat vă sunt date fără plată, adică pe deasupra. Tot aşa, când urmărim lucrurile din împărăţia lui Dumnezeu, primim ajutoare pământeşti. Domnul nu îl va lăsa să sufere de foame pe acela care este moştenitor al Său. El nu îl va lăsa gol pe acela al cărui suflet este îmbrăcat în neprihănirea lui Dumnezeu. Să îndepărtăm deci de la noi orice grijă care ne roade şi să nu avem altă grijă decât să-L căutăm pe Domnul. Zgârcenia este sărăcie şi orice îngrijorare este mizerie; încrederea în Dumnezeu este o bogăţie, iar asemănarea noastră cu El este o moştenire cerească. Doamne, eu Te caut pe Tine: Lasă-Te găsit de mine.

Charles Spurgeon