De dimineață,caută-L

De dimineață,
Mă spăl pe față,
Mă-nchin eu Ție
Și-Ți mulțumesc!

Te caut Doamne
În rugi și oare
Împărăția Ta
o doresc?

Neprihănirea,
Cât și iubirea
Sunt ale Tale
În veci de veci.

Și celelalte
Domnul le-mparte
Și-mi dă deasupra
Tot ce doresc.

Cost Ana

Una cu Isus Hristos

“Pentru că Eu trăiesc, şi voi veţi trăi.” (Ioan 14.19)

Viaţa celor credincioşi este tot aşa de sigură ca şi aceea a Domnului Isus însuşi. După cum este sigur că trăieşte Capul, tot atât de sigur este că trăiesc şi mădularele. Dacă Isus n-a înviat din morţi, atunci noi suntem morţi în păcatele noastre; dar fiindcă El a înviat, credincioşii sunt înviaţi în El. Moartea Lui a dat la o parte înfrângerea noastră de către cel Rău şi a rupt legăturile morţii. Învierea Lui înseamnă neprihănirea noastră şi ne spune: “Tu eşti iertat. Domnul a şters păcatul tău; tu nu vei muri”.

Domnul Isus a făcut viaţa alor Săi tot aşa de veşnică cum este a Lui. Cum ar putea să moară ei, atâta vreme cât El trăieşte, ştiind că ei sunt una cu El? Fiindcă El nu poate să moară, căci moartea nu are nici o putere asupra Lui, ei nu se vor mai întoarce în mormântul vechilor lor păcate, ci vor trăi o viaţă nouă pentru Mântuitorul lor. Credinciosule care eşti sub lovitura vreunei mari ispite şi care te temi că ai să fii zdrobit de mâna vrăjmaşului tău, stai liniştit; tu nu poţi pierde viaţa ta duhovnicească, pentru că ea este ascunsă cu Cristos în Dumnezeu. Tu nu te îndoieşti de nemurirea Mântuitorului tău; şi dacă este aşa, nici nu te gândi că El are să te lase să pieri, pentru că eşti din aceeaşi tulpină cu El. Temelia vieţii tale este viaţa Lui. De aceea sprijineşte-te pe Mântuitorul tău viu.

Charles Spurgeon