La Cina Domnului

Cum zboară porumbeii-nspre hambar,
În fâlfăieri de aripi-fericite,
Așa îmi zboară sufletul iertat,
La masa ta…Mărite!
Cum razele luminii Ți se-nchină,
În revelații sfânt-strălucitoare,
Așa mi se închină sufletul,
‘N iubită și-așteptată -Sărbătoare.
În lacrimile mulțumirii
Și-n pacea împăcării sfinte,
Îți mulțumesc de scumpe daruri,
Prin Duhul Tău-Slăvite!
Îți mulțumesc încă odată,
De oportunitatea dată,
Să fiu și eu la masa sfântă
atât de scumpă și curată…
Așa cum ucenicii…
erau cu Tine- altă dată.
‘N genunchii mulțumirilor
Ce le îndrept smerit spre Tine,
Îți mulțumesc de îndurare,
că ne-ai chemat la sfântă Cina Ta,
Ne-ai săturat de bucurii pe toți
Dar și pe mine.

Sanda Tulics

La dispoziţia lui Dumnezeu

“Rămăşiţa lui Iacov va fi în mijlocul multor popoare, ca o rouă care vine de la Domnul, ca ploaia măruntă de iarnă, care nu se bizuiesc pe oameni şi nu atârnă de copiii oamenilor.” (Mica 5.7)

Dacă acest lucru este adevărat pentru poporul Israel, cu cât mai mult este adevărat pentru Israelul duhovnicesc, pentru poporul credincios al lui Dumnezeu. Când sfinţii sunt ceea ce trebuie să fie, ei sunt o binecuvântare nepreţuită printre cei ce-i înconjoară.

Ei sunt ca roua, căci într-un chip duios şi fără constrângere, ei îi răcoresc pe cei din jurul lor. În tăcere, în linişte, dar cu multă seriozitate, ei fac o slujbă în folosul lor şi ajută la bucuria lor, Ia viaţa lor şi la creşterea lor. Asemănători cu rouă care coboară proaspătă şi răcoroasă din cer şi străluceşte ca nişte diamante în bătaia soarelui, copiii harului îi înconjoară pe cei slabi şi pe cei mici până când fiecare fir de iarbă îşi primeşte picătura sa de rouă. Mici ca persoane, ei sunt de ajuns când sunt uniţi, pentru lucrările de iubire pe care Domnul le împlineşte prin ei. Micile picături de rouă, prin mulţimea lor, pot să ude câmpii întinse. Să fim şi noi ca această rouă! Copiii lui Dumnezeu sunt de asemenea ca o ploaie care vine la porunca Domnului, fără încuviinţarea şi fără autorizaţia omului. Ei lucrează totdeauna în vederea binelui pentru toţi, fie că oamenii doresc sau nu, şi nu le cer învoirea, aşa cum nici ploaia nu le cere; ei nu atârnă decât de Dumnezeu. Doamne, fă-mă şi pe mine, gata şi liber pentru slujba Ta, peste tot unde îmi stabileşti Tu locul.

Charles Spurgeon