Ruga…

În clipe grele de-ncercare,
La tine vin să mă închin,
Căci Tu eşti locul de scăpare
Şi sufletului eşti alin.

Când valuri mari lovesc în mine
Şi gânduri rele mă-mpresor,
Eu ruga mi-o înalţ spre Tine,
Căci eşti al meu Mântuitor.

Când sunt cuprins de neputinţă,
Ispite când mă-ncearcă greu,
Tu mă-ntăreşti, îmi dai credinţă
Şi Tu-mi eşti ajutor mereu.

Iar când mă simt slab şi nevrednic,
O mică fărâmă de lut,
Tu, Dumnezeu Atotputernic,
Îmi devii pavăză şi scut.

Eu vreau să Îţi slujesc doar Ţie
Cu tot ce am, cu tot ce sunt,
Să te servesc cu vrednicie
Cât voi trăi pe-acest pământ.

Dă-mi din a Ta înţelepciune
Ca să Te pot urma cu zel,
Dă-mi gânduri noi şi fapte bune
Şi să fii pururi al meu ţel.

Rămâi Tu, Domn al vieţii mele,
Şi mă condu Tu pas cu pas,
În bucurii, în clipe grele,
În suferinţi, în orice ceas.

Dorin Viorica

Fluvii mari fără primejdii

“Da, acolo cu adevărat Domnul este minunat pentru noi: El ne ţine loc de râuri, de pâraie late, unde totuşi nu pătrund corăbii cu lopeţi şi nu trece nici un vas puternic.” (Isaia 33.21)

Dumnezeu vrea ca El să fie cel mai mare bine al nostru, şi noi nu vom găsi în El nici un neajuns care să însoţească lucrurile pământeşti. O cetate aşezată pe malul unui fluviu mare este în primejdie să fie atacată de condamnaţii din galere şi de vapoare mari. Dar dacă Domnul ne înfăţişează în acest verset belşugul bunătăţii Sale, tot aşa El are grijă să îndepărteze orice temere că ni s-ar putea întâmpla şi nouă ca acelei cetăţi. Binecuvântată să fie dragostea Sa.

Doamne, dacă vrei să-mi trimiţi binecuvântări pământeşti de o bogăţie ca aceea a unui fluviu mare, fă Te rog ca niciodată să nu apară pe acel fluviu corăbiile periculoase ale îngâmfării şi nici să nu devin firesc. Dacă-mi dai sănătate puternică şi un duh vesel, fă Te rog să nu se vadă în mine poftele firii pământeşti; şi dacă-mi dai biruinţe în slujirea Ta sfântă, chiar dacă ar fi măreţe cum ar fi cursul unui fluviu mare, fă Te rog să nu vadă în mine nici mândrie deşartă, nici încredere în mine însumi. Când voi fi aşa de fericit ca să cuget necurmat în lumina feţei Tale, fă Te rog să nu apară pe fluviul siguranţei mele depline nici vaporul dispreţului pentru copiii Tăi mai slabi, nici al gândului că sunt desăvârşit. Doamne, dă-mi acea binecuvântare care îmbogăţeşte şi nu este însoţită de nici un chin si de nici un păcat.

Charles Spurgeon