Creator divin

Doamne, câtă frumusețe este-n tot ce ai creat,
Ce splendoare, frumusețe, totul este minunat.
Munți și dealuri, văi întinse, flori cu colorit frumos,
Iarba verde mătăsoasă așternută-n covor gros.

Natura cu a ei culoare, câmpu`împodobit cu flori,
Ape limpezi de izvoare, frumuseți ce-ți dau fiori.
Toate le-ai creat, o, Doamne, într-un mod miraculos,
Tu ești unic în lucrare, Domn măreț, sfânt, glorios.

Ai creat cerul, splendoarea, raiul sfânt, desăvârșit,
Sus în cerul Tău, o, Doamne, locaș sfânt ai pregătit.
Îmbrăcat cu pietre scumpe, cu porți de mărgăritar,
Străzi de aur luminoase, strălucesc măreț, ce har.

Frumuseți ce `ncântă ochiul, toate sunt de nedescris,
Doamne câtă frumusețe,totul e măreț, de vis.
Totul este-n armonie Creatorule ceresc,
Slavă, laudă numai Ție, toate Te mărturisesc.
Amin

Ica Drăgoi

Binecuvântarea încercărilor

“…căci ştim că necazul aduce răbdare.” (Romani 5.3)

Aceasta este o făgăduinţă care se împlineşte, şi nu este dată numai de formă. Noi avem nevoie de răbdare, şi avem aici mijlocul prin care s-o căpătăm. Nu este altceva decât să răbdăm; să învăţăm să răbdăm, ca atunci când înveţi să înoţi. Nu putem să dobândim arta de a înota pe uscat, tot aşa nu putem învăţa răbdarea fără încercare. Nu este cazul să te osteneşti şi să te frămânţi ca să câştigi liniştea sufletului, care vine numai dacă te învoieşti în toate cu voia lui Dumnezeu.

Cu toate acestea versetul nostru stabileşte un principiu care este contra legii fireşti. Nepotrivirea cu firea pământească aduce tulburare, neîncredere şi răzvrătire. Numai lucrarea sfântă a harului aduce răbdare. Noi nu batem grâul ca să scoatem praful, ci aceasta o face biciul necazului în aria lui Dumnezeu. Noi nu zguduim un om în toate felurile, ca să-i dăm odihnă; cu toate acestea, Domnul aşa Se poartă cu copiii Săi. Desigur, acest fel de a lucra nu este al omului, dar contribuie foarte mult la slăvirea înţelepciunii Dumnezeului nostru.

Oh, să-mi fie îngăduit harul de a fi binecuvântat prin încercările mele şi să nu le împiedic în lucrarea lor. Doamne, dacă Te-aş ruga să îndepărtezi necazul, Te voi ruga de zece ori mai cu stăruinţă să mă fereşti de nerăbdare. Doamne Isuse, sapă în inima mea suferinţele crucii Tale, ca să înţeleg răbdarea Ta.

Charles Spurgeon