Chemare

Răsună clopotul ţăriilor în dungă.
E zi de bocet şi de plâns amar,
Stau munţii muţi şi cerul stă să plângă
Christos, divinul, moare pe Calvar.
Mulţimea stă-mpietrită la o parte,
Pământul se cutremură uimit,
Dintre tâlhari, Isus şi-nalţă glasul
Strigând spre boltă: „Iată! S-a sfârşit!”
E-o proclamare-n glasul care strigă.
E-o anunţare-a unei biruinţi,
E glasul Celui care stă să-nvingă,
Făuritor de cale pentru sfinţi.
Sfârşitu-s-a de-acum domnia morţii
Sfârşită-i tirania lui Satan
În lemnul Crucii e canatul porţii
Prin care El ne cheamă-n alt liman.
În zi de jale, ceas de biruinţă!
Călcând pe moarte, El împarte har.
Tu azi primeşte, frate de credinţă
Şi-ntrând prin Cruce, sari peste hotar!
Daniel Branzei

El descuie

“Poporul Tău este plin de înflăcărare când îţi aduni oştirea …” (Psalmul 110.3)

Binecuvântat să fie Dumnezeul îndurării, că va fi aşa cum sună versetul. Este un popor pe care Domnul l-a ales din timpuri străvechi ca să fie partea Lui deosebită. Din fire, copiii acestui popor aveau o voinţă tot aşa de încăpăţânată ca şi ceilalţi fii stricaţi ai lui Adam. Dar din ziua când Dumnezeu îşi arată puterea Sa şi când harul Său arată atotputernicia Sa, El pregăteşte inimile ca să se pocăiască şi să creadă în Domnul Isus. Nimeni nu este mântuit fără voia sa, dar Domnul frânge cu blândeţe voinţa oamenilor. Ce minunată putere este aceasta, care niciodată nu încalcă voinţa, ci o cârmuieşte. Dumnezeu nu sparge încuietorile de la uşi, ci le descuie cu o cheie, pe care numai El ştie să o mânuiască.

Din acel moment noi avem voinţa să fim, să facem, să suferim ceea ce vrea Mântuitorul. Dacă suntem ispitiţi să ne răzvrătim, El ştie cum să ne conducă şi îndată alergăm pe calea poruncilor Sale din toată inima noastră. Fie ca în această zi voia mea să fie să mă ostenesc să aduc roade spre slava lui Dumnezeu şi spre binele semenilor mei. Doamne, iată-mă! Ziua aceasta să fie ziua în care să-ţi arăţi puterea Ta! Eu sunt pregătit, fericit şi dornic să fiu folosit pentru planurile Tale sfinte. Să nu fiu silit să cârtesc. “Eu am voinţa, dar n-am puterea să împlinesc”, deci dă-mi Tu şi voinţa şi-nfăptuirea.

Charles Spurgeon