O, vino Doamne…

Sub streașina ochilor plânși,
În ruga înălțată,
Te chem și -acum să mă asculți
Iubite Tată.

Că-s grele suferințele de dus ,
Puterea e puțină,
De-aceea eu Te rog umil,
Ne scoate la lumină.

Vești de războaie se-ntețesc,
Oriunde-ți întorci fața,
‘Ntunericu-i nebun,
vrea să domnească -n nopți pe veci,
Să ne  distrugă…dimineața.

De-ceea strig cu plâns amar,
când văd ce este la hotar,
Cum năvălit-au să domnească,
Popoarele de viță ne-Împărătească.

Mă -ntreb în lacrimi ce va fi?
Cu-ai mei,ai noștri și ai Tăi copii?
O vino, vino, Doamne,
Până nu-i târziu…

Sanda Tulics

Răsplata este sigură

“Şi oricine va da de băut numai un pahar de apă rece unuia din aceşti micuţi, în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu-şi va pierde răsplata.” (Matei 10.42)

Sigur că pot foarte bine să fac măcar acest lucru: să fac o faptă bună faţă de slujitorul lui Dumnezeu. Domnul ştie că eu îi iubesc pe toţi şi că socotesc ca o cinste pentru mine să pot spăla picioarele ucenicilor Lui. Pentru dragostea învăţătorului, îi iubesc pe ucenicii Săi.

Ce bunătate arată Domnul Isus, că ţine seama de o faptă atât de neînsemnată: să dai numai un pahar de apă rece! Este un lucru care este cu putinţă să fie făcut, oricât ar fi cineva de sărac; este o faptă uşoară pentru mine, oricât ar fi de smerită starea mea pământească, şi o voi face cu bucurie. Oricât ar fi de mică, Domnul ţine seamă de această faptă, mai ales când este vorba de unul din ucenicii Săi. El nu se uită nici la preţul lucrării, nici la pricepere sau cantitate, dar vede gândul care te-a mânat să faci lucrarea. Ceea ce facem noi pentru un ucenic, pentru că este ucenic al Domnului, El ţine seama şi răsplăteşte. El nu răsplăteşte fapta după meritul nostru, ci după bogăţiile harului Său.

Eu dau de băut un pahar de apă rece şi El îmi dă să beau din apa Sa vie. Eu fac acest lucru pentru unul din ucenicii Săi şi El mă primeşte ca pe unul dintre ei.

Isus găseşte o îndreptăţire pentru dărnicia Sa, în chiar faptul că harul Său m-a condus să fac ce am făcut şi El mărturiseşte că răsplata mea nu se va pierde.

Charles Spurgeon