Făgăduința Ta, Isuse

Motto:””Și după ce Mă voi duce și vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce și vă voi lua
cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiți și voi. Știți unde Mă duc și știți calea într-acolo.
Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi.””Amin!Ioan 14:3,4 și 18.

Isuse drag, noi credem cu tărie
Că făgăduința Ta se va-plini!
Ce fericire pentru noi! Ce bucurie
Va fi în ziua-n care vei veni!

Nu-i rostul nostru ca să știm
Acele vremuri și soroace,
Dar cât de mult, Doamne, dorim
Să vii curând și s-aduci pace!

Că Satan ne vrea pe toți învinși
Și robi zdrobiți de suferință,
Dar noi, de dorul Tău aprinși,
Ne-mpotrivim tari în credință.

Or, astăzi multă lume cade
În lupta celui rău cu noi…
O, vino Doamne, de-i sloboade
Și scapă prinșii de război.

Câți au ajuns robi stricăciunii
Și îi apasă greu nelegiuirea!
Nu pot scăpa din lațul urâciunii…
O, Doamne! Adu-le izbăvirea!

Mulți suferinzi – lume sărmană –
Te-așteaptă azi cu nerăbdare
Să vii să pui Tu degetul pe rană,
Să săvârșești Isuse, vindecare.

Și câți „căzuți” Isuse, Te așteaptă
Zbătându-se-n prăpastia adâncă,
Să vii să-i prinzi de mâna dreaptă
Și să-i ridici din nou pe stâncă!

Iar rătăciții gârbovi de păcate
Trag azi nădejde de-ndreptare;
Dar de-ndreptat nimeni nu-i poate
Numai brațul Tău cel tare.

Sunt mulți, ca Saul altădată,
Cu solzi pe ochii lor deschiși…
Și nevăzând Lumin-adevărată,
Pe calea Ta se-așează curmeziș.

Fă, Doamne, solzii lor să cadă
Și pune-n locul lor lumină vie!
Atunci or să priceapă și-or să vadă
Că Tu ești Calea  către veșnicie!

Isuse drag, noi credem cu tărie
Că făgăduința Ta se va-mplini!
Ce fericire pentru noi! Ce bucurie
Va fi în ziua-n care vei veni!

Ioan Vasiu

Intrând şi ieşind

“Vei fi binecuvântat Ia venirea ta şi vei fi binecuvântat la plecarea ta.” (Deuteronom 28.6)

Binecuvântările legii nu sunt înlăturate pentru noi. Domnul Isus a întărit făgăduinţele când a purtat vina fărădelegilor noastre. Dacă eu păzesc cuvintele Stăpânului meu, pot să primesc îndurările legate de împlinirea lor. La întoarcere eu pot să intru aşadar în casa mea, fără să mă tem de veşti rele şi să mă duc la serviciul meu sau la treburile mele şi să le împlinesc cu grijă. Pot să intru în sfârşit în odăiţa mea ca să aud cuvintele bune ale Dumnezeului meu, şi nu mă tem să mă adâncesc în mine însumi ca să mă cercetez atent în cugetul meu. Şi este mult de lucru şi înăuntrul sufletului meu şi în afara lui. Oh, de-aş primi o binecuvântare de la Domnul Isus, care a făgăduit că va rămâne cu mine!

Tot aşa la plecare. Sfiala m-ar îndemna să rămân acasă şi să mă ţin departe de legătura cu lumea întinată. Dar eu trebuie să ies din casă pentru lucrările pe care le am de făcut; trebuie să ies ca să-i ajut pe fraţi şi să fiu de folos celor neîntorşi la Dumnezeu. Eu trebuie să fiu un apărător al credinţei şi un duşman hotărât al răului. Şi aceasta este o binecuvântare la plecare. Eu voi merge, Doamne, acolo unde mă vei duce Tu, ca să împlinesc la porunca Ta şi cu puterea Duhului Sfânt, lucrările pe care Tu mi ie vei da.

Doamne Isuse, vino cu mine şi fii oaspetele meu; apoi ieşi cu mine şi fă ca inima mea să ardă în mine, în timp ce Tu îmi vei vorbi pe drum.

Charles Spurgeon