Dorinta tacuta

În freamăt de vânt
Te simt, Doamne sfânt.
Şi-n vuiet de ape
aicea, pe-aproape…

Tu mâna o-ntinzi,
uşor mă cuprinzi,
pe valuri faci punţi,
furtunile-nfrunţi.

Nu-i val să mă ia
în albia sa,
nici vânt să mă plece,
credinţa să-mi culce.

N-am teamă cu Tine
când eşti lângă mine,
dar de m-ai uita
eu m-aş clătina.

De n-ai fi cu mine
m-aş pierde-n suspine,
în geamăt de val,
plutind în aval.

Pierdut fără ştire,
plutind în neştire
nu vreau să mă ştiu
nicicând ca să fiu.

De-aceea ascultă
dorinţa tăcută
şi fii, Domnul meu,
cu mine mereu.

Cristina Magdalena Francu

Izbăvire nelimitată

“De şase ori te va izbăvi din necaz şi de şapte ori nu te va atinge răul.” (Iov 5.19)

Elifaz spune aici adevărul lui Dumnezeu. Noi putem să avem tot atâtea necazuri câte zile de lucru sunt într-o săptămână, dar Dumnezeu care ne-a ajutat în timpul acestor şase zile, va lucra mai departe până când vom ajunge la o izbăvire deplină. Noi ne vom odihni cu El şi în timpul sabatului nostru. Când necazurile vin repede unul după altul, atunci avem o încercare dintre cele mai aspre ale credinţei. Abia ne-am ridicat dintr-un necaz, că vine altul, apoi altul, până acolo că noi începem să ne clătinam. Dar şi izbăvirile care vin una după alta tot aşa de repede ca şi necazurile, sunt pricini de bucurie şi sunetul dat de nicovală sub loviturile de ciocan ale întristării se va schimba până la urmă într-o dulce melodie. Încrederea noastră este că atunci când Domnul socoteşte că şase încercări trebuie să avem, şase vor fi şi nu mai multe.

Se poate ca astăzi să nu avem nici un răgaz şi şapte necazuri să ne apese, dar “de şapte ori, ni se spune, necazul nu te va atinge”. Necazul poate ne va da târcoale, dar va fi ţinut la distanţă ca să nu ne atingă. Răsuflarea arzătoare a celui rău ar putea să ne apese şi nouă respiraţia, dar degetul lui nu va fi pus peste noi.

Coapsele noastre vor fi încinse astfel ca sa îndure cele şase sau şapte necazuri şi teama nu va fi pentru cei credincioşi, ci pentru cei care nu au nici Tată, nici Mântuitor, nici Duh Sfânt.

Charles Spurgeon