Nu vreau…

Nu-mi pot permite să rămân sărac,
De tot ce este Cer şi-a sa splendoare;
Nu-mi pot permite ca să fac,
Ce-mi cere firea asta trecătoare.

Nu vreau să joc la cântul celui rău,
Şi nici să fac lucrări neroditoare;
Nu mă bazez pe forţa ce-o am eu,
Ci pe Acel ce este Sfânt şi Mare!

Nu vreau să-mi mai continui judecata,
Ca nu cumva să cad şi eu,
Să nu-i urăsc pe cei ce te blesteamă,
Căci Tu eşti Cel ce-i judeci şi nu eu.

Nu vreau să mai trăiesc doar pentru mine,
Căci totu-i trecător şi efemer,
Aş vrea Isuse să fiu doar cu Ţine,
Pe calea care duce către CER!

Nelu Sandor

Cine are majoritatea?

“Nu te teme; căci mai mulţi sunt cei cu noi, decât cei cu ei.” (2 Împăraţi 6.16)

Cai şi care siriene cu o mare oştire îl înconjurau pe proroc la Dotan. Tânărul lui slujitor era înspăimântat. Cum să scape de o armată vrăjmaşă aşa de mare? Dar prorocul avea ochi pe care nu-i avea şi slujitorul lui, şi el, prorocul, putea să vadă o armată şi mai mare şi mai bine înarmată, care îl păzea de orice rău. Caii de foc sunt mai puternici decât cei de carne şi carele de foc sunt mai grozave decât carele de fier.

Aşa se întâmplă şi azi. Vrăjmaşii adevăraţi sunt nenumăraţi, cu putere, învăţaţi, vicleni, şi ei răstălmăcesc adevărul cum le convine; dar omul lui Dumnezeu n-are pricină să se înspăimânte de ei. Văzute sau nevăzute, fiinţe puternice sunt de partea adevărului. Dumnezeu ţine în rezervă oştiri care vor apăra în momentul când va fi nevoie, oştiri ale căror puteri de a apăra binele şi adevărul întrec cu mult puterile răului. De aceea să nu ne descurajăm şi să mergem în pas cu aceia a căror bucurie şi încredere îi ridică mai presus de orice teamă. Biruinţa este de partea noastră. Dacă lupta este grea, noi ştim că sfârşitul va fi biruinţa noastră. Credinţa care are pe Dumnezeu de partea ei este sigură de biruinţă. “Cei ce sunt cu noi, sunt mai numeroşi decât cei ce sunt împotriva lui Dumnezeu.

Charles Spurgeon