Divina dragoste!

“Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu;
pentru că Dumnezeu este dragoste.”  (1 Ioan 4:8)

Divină Dragoste dintȃi,
Al vieții sfinte legămȃnt,
Prezența Ta, din veșnicii,
Coboară Cerul pe pămȃnt!

Cuvȃntul Tău curat și drag
Aduce sărbătoare-n casă,
Ȋmbracă-n flori al zilei prag
Și-mi face viața mai frumoasă.

Lumina Ta înmiresmată
Îmi umple sufletul, deplin,
Puterea Ta adevărată
Deschide Cerul mai senin!

Tu ai venit din infinit
Ca Dar neprihănit, ceresc!
Și numai Tu m-ai prețuit
Cu tot ce am eu omenesc.

Pecete veșnică ai pus
Pe fruntea mea de muritor;
M-ai ridicat, în duh, mai sus
De al zădărniciei nor.

În calea Ta aștern fiori
Și căutări din Paradis,
Buchet de credincioase flori,
Pe drumul ce mi l-ai deschis!

Și nu mă tem de veacul rău,
În suferinți și bucurii,
Căci Tu ești chip din Dumnezeu
Divină dragoste dintâi!
*
E pentru cer dorința mea,
Cu sfântul foc, și sfântul dor,
Să ardă-n mine dragostea
Acum, și-n vecii vecilor!

Gelu Ciobanu

Curăţire pentru a purta roade

“Pe orice mlădiţă, care este in Mine şi n-aduce roadă, El o taie; şi pe orice mlădiţă care aduce roadă, El o curăţeşte ca să aducă şi mai multă roadă. “ (Ioan 15.2)

Iată o făgăduinţă de preţ pentru oricine vrea să ducă o viaţă rodnică. Ea este arătată, ce-i drept, sub o înfăţişare cam aspră. Mlădiţă care aduce roadă trebuie şi ea să fie curăţită? Trebuie chiar şi cei mai buni şi folositori să fie curăţiţi? Sigur că aşa trebuie să fie, căci cea mai mare parte din lucrarea de curăţire pe care o face Domnul se face prin întristări de un fel sau de altul. Nu pentru cei răi, ci pentru cei neprihăniţi sunt pregătite necazurile în lumea aceasta. Dar sfârşitul este mult mai de preţ decât o răsplătire a acestor necazuri. Dacă va ieşi din suferinţa noastră mai multă roadă pentru Mântuitorul nostru, nu vom avea păreri de rău pentru suferinţa pricinuită prin tăiere, nici de pierderea frunzişului nostru.

în afară de încercări, această curăţire se face prin Cuvântul lui Dumnezeu şi acest gând dă la o parte ceea ce este neplăcut în această făgăduinţă. Prin Cuvântul Său noi vom ajunge să fim mai supuşi, mai blânzi şi mai folositori. Domnul nostru care ne-a făcut să aducem roadă într-o anumită măsură, vrea să lucreze în noi astfel ca să ajungem la o vrednicie şi mai mare. Şi desigur că este o mai mare mângâiere în făgăduinţa de a aduce roadă pentru Dumnezeu, decât într-o făgăduinţă de a primi bogăţii, noroc şi onoruri.

Doamne, grăbeşte-te de a împlini cu mine Cuvântul Tău plin de har şi fă ca să aduc şi eu o roadă bogată spre slava Ta.

Charles Spurgeon