Bună dimineaţa Tatăl meu !

Bună dimineaţa Tatăl meu din Ceruri, bună dimineaţa Dumnezeul meu !
Ne-apucă dimineaţa stând de vorbă Doamne, ce minunate dimineţi cu Tine,
Ne-apucă diminețile-mpreună, ești tot ce îmi doresc, sunt al Tău și ești al meu,
Avându-Te pe Tine se pare astăzi că am totul, ce minunat, te am pe Tine.
Cu nimenea și nimeni n-am să Te impart nicicând, Tu ești Dumnezeul meu,
Când am căzut m-ai ridicat și-Ţi mulțumesc, sunt lutul modelat de Tine,
Când am fost slab m-ai întărit, când am greșit Tu m-ai iertat, ești Tatăl meu,
Am fost pierdut, Tu m-ai căutat și m-ai găsit, sunt parte-acum din Tine.

De aceea, azi Te rog, mă face Tu curat şi făr’ de pată, mă spală și mă iartă,
Că doar iertat și curățit de Tine voi putea să fiu aici şi-n Noua Ta Împărăţie,
Nimica nu-mi doresc mai mult, te am pe Tine şi am totul, îţi mulţumesc azi Tată.
Se scurge omul în timpu-nţepenit în ceasuri, luni şi ani, spre-a noastră întânire,
A întâlnirii omului cu Bunul și Prea Sfântul Dumnezeu, al nostru Creator și Tată,
Tu eşti Izvor a Tot şi-a Toate, sursa lor, eşti Începutul şi Sfârşitul a Tot şi Toate.

Ce pot ca să mai spun, să mai adaug, nimica, mă plec ‘naintea Ta şi-ţi mulţumesc,
Mă onorezi și astăzi cu prezența Ta Părinte, așa de minunat Tu vii să stăm de vorbă,
Tu Creator a Tot şi Toate, Te cobori la mine ce-s doar glod, un mic pumn de țărână.
Tu mă priveşti, m-asculţi şi vii să stăm de vorbă, de vorbă Tu cu lutul, cu-n nimic,
Cu nimicul, cu nimica, Tu, Dumnezeu a toate Creator cobori la mine,  ești mirific.
Bună dimineaţa Tatăl meu, ce minunat e totul, toate, atunci când suntem împreună.

Să fii iubit şi să-L iubeşti pe Dumnezeu, e-un vis frumos al omului ce-i muritor,
Din muritor poți fi etern, alăturea de Sfântul Duh și de Isus, alăturea de Dumnezeu.
Se scurge timpu-nţepenit în ceasuri, zile, luni și ani, toate-s, totu-i muritor,
Se pare toate că-au sfârşit, Tu n-ai măsură şi n-ai timp, necuprins ești Dumnezeu.
La toți ne-ai arătat la Betleem şi pe Golgota, ce-i Dragostea și cine-I Ea, Nemuritor,
Pe Dealul Iubirii, pe cruce, cu moartea pe moarte a-I călcat, slăvit să fii Tu, Dumnezeu!
Mă simt iubit şi sunt iubit, mă simt iertat şi sunt iertat de Tine Doamne, ce minunat,
Bună dimineaţa Tată, pentru toate-Ţi mulțumesc, pentru toate fii slăvit, ești Minunat.
Traian Hrelescu

Legământul îi atinge şi pe copii

“Voi pune legământul Meu între Mine şi tine şi sămânţa ta după tine, din neam în neam; acesta va fi un legământ veşnic, în puterea căruia Eu voi fi Dumnezeul tău şi al seminţei tale după tine.” (Geneza 17.7)

O, Dumnezeule Tu ai încheiat un legământ cu mine, robul Tău, în Isus Cristos, Mântuitorul meu; şi acum eu Te rog ca şi copiii mei să fie incluşi în planurile Tale de îndurare, îngăduie-mi să cred că această făgăduinţă îmi este făcută mie tot aşa de bine cum este făcută lui Avraam. Ştiu bine că copiii mei sunt născuţi în păcat şi zămisliţi în nelegiuire, ca şi cei ai celorlalţi oameni. Aşa că nu mă bizui pe felul naşterii lor, căci “ce este născut din carne este carne” şi nu altceva. Dar, Doamne, fa să se nască şi ei din Duhul Sfânt şi să intre şi ei în legământul Tău de har.

Te rog de asemenea pentru urmaşii mei şi toate generaţiile lor. Să fii Tu Dumnezeul lor, cum eşti şi al meu. Cea mai mare cinste pe care Tu mi-ai făcut-o este că mi-ai îngăduit să fiu robul Tău şi să-Ţi slujesc; fie ca şi urmaşii mei să-Ţi poată sluji în anii care vor veni. O, Dumnezeul lui Avraam, fii şi Dumnezeul lui Isaac! O, Dumnezeul Anei, primeşte pe Samuelul ei! Doamne, dacă Tu ai primit rugăciunea pe care Ţi-o fac pentru ai mei, binecuvântează şi celelalte case ale poporului Tău, unde mai sunt persoane care nu sunt încă ale Tale. Fii Dumnezeul tuturor familiilor lui Israel. Fie ca nici unul din cei care se tem de Numele Tău să n-aibă durerea să vadă pe vreunul din ai lor rămânând nemântuit! Îţi cer acest lucru pentru dragostea lui Isus. Amin!

Charles Spurgeon