Ruga

Tată Ceresc,
Vin înaintea Ta
Cu gândurile mele
Cu trăirile mele.
Ţi le mărturisesc Ţie
Atotputernic Împărat!
Ştiu Doamne
Că Tu eşti bun şi drept,
Că Tu asculţi glasul
Iei seama la cererile mele
Şi Îţi îndrepţi toată bunătatea
Toată dragostea Ta, către mine
Şi vrei ca din ceruri
Ajutorul Tău să-mi vină.
Îţi mulţumesc prea bunule Dumnezeu
Pentru harul Tău nespus de mare
Căci Tu m-ai mântuit
Şi fiu al Tău – m-ai făcut.
Din lumea largă, Tu m-ai scos
Şi numele în Cartea Vieţii
De astăzi îl am scris.
Pentru aceasta Te slăvesc,
Mă rog, mă închin, Te ador
Pe Tine Măreţ Salvator!
Ruga mea se îndreaptă către Tine
Zi şi noapte cuget la Legea Ta
Şi Cuvântul Tău îl am înaintea mea!
Mă rog Ţie, Tată Ceresc
Căci Tu mi-ai dat viaţă
Mă rog Ţie unic Dumnezeu
Căci Tu darul minunat
Al credinţei mi l-ai dat!
Dis-de-dimineaţă
Ruga spre Tine îmi îndrept
Glasul Tău vreau să-L aud
Ca Tu să mă povăţuieşti
Şi voia Ta, eu să fac
Ca prin mine să fii slăvit
Prin ceea ce fac, o lumină
Pentru cei din jur să fiu.
Rugăciunea mea să fie ca tămâia
Înaintea Ta, măreţ Dumnezeu!
Sufletul meu doreşte să respire
Zi, după zi – îl ajut cu rugăciune
Ca puterea Ta cea sfântă
Să mă întărească pe deplin,
Plăcut înaintea Ta să fiu
Şi prin Duhul Tău cel Sfânt
Tu, iluminare să-mi dai
Pentru Cuvântul ce-ai lăsat
Ca eu pe deplin să-l înţeleg
Şi necurmat la inimă să-l strâng
Şi prin mântuirea ce mi-ai dat,
Un copil plăcut al Tău să devin
Până în veac.
Atunci când vei veni
Şi bucuria mea nespusă va fi
Căci credinţa ce-am avut
Viaţă veşnică mi-a dat!

Neagu Bogdan

Mai mult decât cuvinte

“Vă voi împlini cu toată credincioşia făgăduinţele sfinte pe care le-am făcut lui David.” (Faptele Apostolilor 13.34)

Nimic din ceea ce este de la oameni nu este sigur, dar tot ce este de la Dumnezeu este asigurat. Legământul Lui de har este “un legământ veşnic, ca să se arate îndurarea făgăduită lui David”.

Noi suntem siguri că aceste binecuvântări le are pentru noi Dumnezeu. El nu a spus numai cuvinte; temei şi adevăr se găseşte în fiecare din făgăduinţele Lui. Binecuvântările Lui sunt într-adevăr binecuvântări. Chiar dacă o făgăduinţă pare că ar trebui să nu se mai împlinească din cauza morţii, chiar şi atunci Domnul cel bun îşi va împlini cuvântul Său.

Suntem siguri că Dumnezeu va da îndurările făgăduite tuturor celor care au intrat în legământul Lui. Fiecare din aleşii lui Dumnezeu va avea parte de împlinirea îndurărilor la rândul său. Ele sunt asigurate pentru toată sămânţa Sa, de la cel mai mic până la cel mai mare.

Suntem siguri că Dumnezeu va continua cu îndurările Sale faţă de poporul Său. El nu dă ca să ia pe urmă înapoi. Ceea ce a dat El, este arvuna pentru alte daruri şi mai pline de îndurare. Ceea ce încă n-am primit până astăzi, este tot aşa de sigur ca şi ceea ce am primit deja; de aceea să aşteptăm înaintea Domnului şi să fim liniştiţi. Nu există nici un motiv îndreptăţit pentru cea mai mică îndoială.

Charles Spurgeon