Indiferenta…

Am dăruit într-o zi, o floare,
Şi în locul ei, am primit un spin.
Am dăruit un zâmbet,
Şi am primit în schimb, indiferenţa.
Am încercat să dăruiesc iubire,
Şi aceasta mi-a fost zdrobită în bucăţi.
Atunci, m-am hotărât să nu mai ofer nimic.
Am păstrat florile vii şi frumoase pentru mine.
Nu am mai zâmbit nimănui.
Iar dragostea, am încuiat-o pe veci în mine…
Cu timpul, florile mele s-au ofilit şi uscat.
Nu mi-au adus nici o bucurie.
Nu am primit nici măcar un spin.
Nici zâmbet, nici îmbrăţişări, şi am înţeles…
Că nimic nu e mai grea decât indiferenţa!
Că noi oamenii suntem creaţi să dăruim,
Şi nu contează ce primim în schimb…
Deoarece indiferenţa este mai spinoasă decât spinul,
Mai dureroasă decât respingerea,
Mai grea decât orice palmă am putea suporta.
Şi atunci când o semănăm, îi culegem cel mai repede roadele.
Creştini! Să ne trezim, e timpul să (ne) dăruim!

Anca Bordea

Străluceşti ca multe stele

“Cei înţelepţi vor străluci ca strălucirea cerului şi cei ce vor învăţa pe mulţi să umble în neprihănire, vor străluci ca stelele, în veac şi în veci de veci.” (Daniel 12.3)

Iată un cuvânt potrivit ca să mă trezească, şi care pune în faţa ochilor mei un scop în vederea căruia merită să-ţi dai osteneala să trăieşti. A fi înţelept este un lucru de mare preţ; dar înţelepciunea de care este vorba aici este o înţelepciune dumnezeiască, pe care Domnul singur o poate da. Să mă cunosc pe mine însumi, să Îl cunosc pe Dumnezeu, Mântuitorul meu! De aş putea să pun în practică adevărul ceresc şi să trăiesc în lumina lui! Ţinta vieţii mele este înţeleaptă? Urmăresc eu ceea ce trebuie să urmăresc? Trăiesc eu oare cum aş fi vrut să fi trăit dacă acum ar veni ziua morţii mele? Numai această înţelepciune poate să-mi asigure această strălucire nesfârşită ca lumina zilei veşnice. Să câştigi suflete este o ţintă slăvită şi trebuie să fii înţelept să aduci un singur suflet pe calea neprihănirii; cu atât mai mult ca să aduci mai multe suflete. Oh, dacă aş avea această cunoştinţă despre Dumnezeu şi Cuvântul Său, despre oameni şi despre Cristos, ca să pot aduce un mare număr de oameni la pocăinţă! M-aş deda atunci la această lucrare şi n-aş avea linişte până n-aş face-o. Asta face mai mult pentru mine, decât să strălucesc în lume prin izbânzi şi prin onoruri. Eu voi străluci într-o zi ca o stea cerească, poate ca nişte stele mai multe, pentru totdeauna şi fără încetare. Sufletul meu, deşteaptă-te! Doamne, însufleţeşte-mă!

Charles Spurgeon