Rugăciune pentru familie

Doamne cât de mult aş vrea
Ca prin rugăciunea mea
Să aduci în cortul meu
Pacea şi iubirea Ta!
Mult aş vrea Părinte Sfânt
Să transformi orice durere
Într-un cânt de bucurie
Prin credinţă şi putere
Iar în inima rănită
Doamne lasă alinare
Printr-un gest, printr-un cuvânt
Să aduci eliberare…
Leagă-ne pe toţi în lanţul
Cel mai trainic pe pământ
Lanţul ce-i iubirea sfântă
Izvorâtă din Cuvânt…
Azi mă rog…mă rog fierbinte
Ca prin rugăciunea mea
Să laşi Tată peste noi
Binecuvântarea Ta!

Maria Luca

Scara la cer

“… Adevărat, adevărat vă spun că, de acum încolo, veţi vedea cerul deschis şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi pogorându-se peste Fiul Omului.” (Ioan 1.51)

Da, noi care credem, vedem împlinirea acestor cuvinte chiar in zilele noastre. Noi vedem cerul deschis, căci Domnul Isus 1-a deschis pentru toţi credincioşii, şi privirile noastre pătrund până în tainele slavei Sale pe care ne-a descoperit-o. În curând vom intra chiar şi noi acolo, căci El este calea.

Avem aici explicaţia scării lui Iacov. Între cer şi pământ s-a înfiinţat un schimb sfânt: rugăciunea noastră urcă şi răspunsul coboară prin Isus Mijlocitorul. Această scară apare când cugetăm adânc la Isus. El este calea luminoasă care ne duce până la tronul Celui Prea înalt. Să o folosim pentru a trimite acolo rugăciunile noastre care vor fi solii noştri. Vom trăi astfel şi noi viaţa îngerilor ridicându-ne la cer prin mijlocirea noastră, ca să primim de acolo binecuvântările, apoi coborând ca să răspândim printre fiii oamenilor darurile primite.

Ceea ce n-a fost pentru Iacov decât o vedenie minunată, ajunge pentru noi o realitate minunată. Să urcăm şi să coborâm astăzi această scară în fiecare oră, urcând-o prin legătura cu Dumnezeu şi întorcându-ne pentru lucru spre mântuirea fraţilor noştri. Aceasta este făgăduinţa Ta, Doamne; dă-ne deci bucuria să-i vedem împlinirea.

Charles Spurgeon