Când te cuprinde-un dor de-acasă…

Când te cuprinde-un dor de-acasă
Şi plânge dorul şi te doare
Unde-ai putea tu, suflet trist
Să cauţi alin şi vindecare?

Unde-ai putea să cauţi izvorul
Ce-aduce-n viaţă fericire
Când eşti departe şi eşti singur
Lipsit de pace şi iubire?

Când vezi că zilele-s pustii
Şi paşii-au obosit de-acum…
Când vezi că toată truda ta
O duce vântul ca pe fum…

Întoarce-te din nou spre ceruri
Căci Domnul sigur nu te lasă
El îţi va da puteri pe cale
Când te cuprinde dor de-acasă!

Maria Luca

Extinderea binecuvântării casei

“Să te binecuvânteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului, în toate zilele vieţii tale.” (Psalmul 128.5)

Această făgăduinţă este pentru acela care se teme de Dumnezeu şi merge cu seriozitate pe drumul sfinţeniei. El va avea binecuvântarea casei sale; soţia sa şi copiii vor fi pentru el un izvor de mare fericire lăuntrică. Dar, ca mădular al Bisericii, el doreşte să-i vadă propăşind în credinţă, căci el are tot atâta râvnă pentru slujba Domnului ca şi pentru sine. Când Dumnezeu întăreşte casa noastră, este drept ca şi noi să dorim să vedem casa Sa clădindu-se. Bunurile noastre nu sunt bune decât pe măsura în care slujesc la creşterea binelui Bisericii. Da, veţi fi binecuvântaţi când vă veţi ridica în adunarea Domnului; veţi fi călăuziţi, însufleţiţi, îmbogăţiţi, când vă veţi înălţa laudele şi rugăciunile, şi când veţi mărturisi jertfa cea mare. Atunci “Dumnezeu te va binecuvânta din Sion”. Nu vei fi singurul care vei beneficia de toate acestea; însăşi Biserica va folosi, credincioşii se vor înmulţi şi lucrarea lor sfântă va fi încununată cu izbândă. Mulţi prea iubitori ai Domnului văd această făgăduinţă împlinindu-se pentru ei în tot timpul vieţii. Dar uneori chiar ei distrug atâtea cauze măreţe! Să fim dintre aceia care fac bine Ierusalimului în toate zilele. Prin mila Ta, Doamne, fă-ne în stare. Amin!

Charles Spurgeon