RĂSPÂNDEŞTE PREZENŢA LUI DUMNEZEU (3)

„El este începutul” (Coloseni 1:18)

Dacă Chivotul Legământului este pomenit în Scriptură de 185 de ori atunci înseamnă că este important. Fiecare activitate din curtea exterioară şi din curtea interioară a cortului avea un singur scop, să le conducă în Sfânta Sfintelor unde era prezența lui Dumnezeu.

Simbolurile Vechiului Testament, cum este și Chivotul, sunt imagini ale realităților din Noul Testament. În acest sens, Chivotul, care era cea mai importantă piesă de mobilier din cort, este o imagine a lui Hristos pe care ÎL iubim și Îl slujim. El este Domn. El este suprem. NU este nimeni ca El. Și El este demn de toată lauda!

Pavel scrie: „El este Chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi-născut din toată zidirea. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile, și toate se țin prin El.

El este Capul trupului, al Bisericii. El este începutul, cel întâi-născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El, și să împace totul cu Sine prin El” (Coloseni 1:15-20).

Dacă credința ta se învârte în jurul persoanei tale nu vei ajunge nicăieri. Dar când credința ta este „Hristo-centrică”, tot ceea ce are Hristos devine disponibil si pentru tine!

Meditatii Crestine

Ce-ngustă e calea

Ce-ngustă e calea
ce duce-n Sion!
La stânga e teama,
la dreapta, Mamon.

Năpârca pândeşte
şi leii se-aţin.
În numele jertfei,
loveşte în plin!

Ce-ngustă e calea!
Un pas şi te pierzi.
Păcatul te-nghite
în mlaştine verzi.

Ca îngeri de slavă
toţi demonii vin.
în numele jertfei,
loveşte în plin!

Ce-ngustă e calea
pe muchii de stânci
Satan se ridică
din râpele-adânci.

Cuvântul ţi-e spada,
e da şi amin.
În numele jertfei,
loveşte în plin!

Ce-ngustă e calea
spre veşnicul plai.
îngustă şi aspră,
dar duce în Rai!

Aleargă spre poartă,
căci nu eşti străin!
În numele jertfei
vei bate în plin!

Costache Ioanid

El totdeauna mă ascultă

“Domnul îmi ascultă cererile şi Domnul îmi primeşte rugăciunea.” (Psalmul 6.9)

Eu am trăit această experienţă şi m-am încredinţat că Dumnezeu este adevărul. El a răspuns în deosebite feluri minunate, robilor Săi, în toate timpurile. Şi astăzi El ascultă cererea mea şi nu-Şi va închide urechea la rugăciunea mea. Slăvit să fie El!

Iată pentru ce iau ca pentru mine, făgăduinţa care ţâşneşte din inima psalmistului şi mi-o însuşesc. “Domnul îmi primeşte rugăciunea.” El o va primi, Se va gândi la ea şi îmi va răspunde în felul şi la timpul pe care înţelepciunea Sa plina de dragoste îl ştie că este cel mai potrivit. Eu iau petiţia mea în mână, o duc înaintea marelui împărat, El mă primeşte în audienţă şi cu toată dragostea îmi primeşte cererea. Vrăjmaşii mei nu mă ascultă, dar Domnul mă ascultă. Ei râd de rugăciunile mele pline de lacrimi, dar Domnul meu nu face aşa; urechea şi inima Lui sunt gata să-mi primească rugăciunea.

Ce primire pentru un biet păcătos ca mine! Noi primim pe Isus şi Dumnezeu ne primeşte pe noi şi rugăciunile noastre, pentru dragostea Fiului Său. Binecuvântat să fie Sfântul Său Nume care ne ascultă cererile noastre în aşa fel că ele pătrund slobode până dincolo de porţile de aur. Mântuitorule, care iei aminte la cererile mele, învaţă-mă să mă rog!

Charles Spurgeon